Adolfov v Krušných horách nabízí zasněženou zimní pohádku. Je rájem hlavně pro běžkaře

Adolfov dnes, pohled na centrální část obce
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Adolfov dnes, pohled na centrální část obce

Horský spolek Adolfov funguje už tři roky. Jeho členové chtějí Adolfovu, malé vísce na hřebenech Krušných hor, vrátit jeho prvorepublikovou turistickou slávu a zároveň zachovat nádhernou tamní přírodu. Udržují stopy pro běžkaře, které jsou v lesích a na pláních okolo Adolfova a vedou i do Německa.

V době, kdy předseda spolku Jaroslav Červík jezdil ještě jako dítě na chalupu do Adolfova s rodiči, tedy v šedesátých letech minulého století, bývala každá zima se sněhem a s mrazy. Pan Jaroslav vzpomíná: „Auto skoro nikdo neměl, chodili jsme s rodiči z konečné autobusu v Telnici nahoru do Adolfova pěšky. Táta si vzal dvě konzervy a dvě piva, mě do ruksaku a šlapal hezky po svých dva kilometry do kopce v závějích.“

Adolfov leží na krušnohorském hřebeni ve výšce 750 metrů nad mořem. V roce 1833 ho založil hrabě Adolf z Ledeburu. Původně pro dělníky, kteří stavěli silnici. Od začátku dvacátého století byl Adolfov oblíbeným turistickým centrem. Původní restaurace Adolfovský dvůr funguje ve vesnici dodnes.

Do Adolfova se autem dostanete za příznivých podmínek po silnici od Nakléřova, Telnice nebo Komáří hůrky. V letní sezoně jezdí do Adolfova z centra Ústí nad Labem cyklobus. Je vynikajícím startovním místem pro Krušnohorskou magistrálu – jak pro cyklisty, tak i v zimě pro běžkaře.

Na území Adolfova zasahují dvě chráněná území, ptačí oblast Východní Krušné hory a evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří. Ptačí oblast byla vyhlášena roku 2004 a předmětem její ochrany je populace tetřívka obecného. Druhé území, vyhlášené v roce 2009, ochraňuje druhově bohaté smilkové louky, lesy i vřesoviště. Adolfov sousedí s přírodní rezervací Černá louka, kde se vyskytuje řada ohrožených druhů, jako je lilie cibulkonosná, všivec mokřadní nebo vrba plazivá.