Arboretum pod hradem Košumberk na Chrudimsku má i voňavou zahrádku slečny Diorové

11. září 2014
Česko – země neznámá

Na březích řeky Novohradky na Chrudimsku se rozkládá městečko Luže. A nad ním se tyčí dvě dominanty. Barokní kostel Panny Marie na Chlumku a hrad Košumberk. Na počátku 20. století se tu usadil vynikající lékař, humanista a spisovatel František Hamza. A založil zde první ústav pro tuberkulózní děti v tehdejším Rakousko-Uhersku.

Na prostorné rovině pod hradem zakoupil rozlehlé pozemky a začal budovat léčebnu. Ještě předtím ale na třinácti hektarech vysadil rozlehlý lesopark.

V alejích navržených doktorem Hamzou rostou především domácí lípy a jejich kříženec lípa obecná. Vysazovaly se tu i zvláštní modřínové a březové hájky, v nichž probíhala výuka nemocných dětí pod širým nebem. Torza hájků se dochovala dodnes, stejně jako řada dřevin vysazených kolem roku 1910.

Dominantou byly především evropské dřeviny a jejich kultivary, mezi nimiž hrály prim rozmanité odrůdy buku lesního. Dodnes tu roste snad nejmohutnější exemplář buku lesního Aspleniifolia. K vidění tu jsou i další rozmanité lahůdky. Například jeden z nejstarších vilínů virginských u nás, dále liliovníky, platanové stromořadí, ořešáky černé a další dřeviny doplňované od druhé poloviny 20. století.

Jezírko

Asi nejvzácnějším jehličnanem je v místním arboretu metasekvoje čínská, která byla objevena teprve v 50. letech minulého století. V současné době tu roste na 1 400 stromů, a to jak starých původních, tak nově vysazených. V roce 2010 tu například vznikla Novosvětská zahrada, ve které kralují americké dřeviny.

V současné době tu vzniká také zákoutí s voňavými keři a bylinami – tzv. Zahrádka slečny Diorové. „Chceme v ní představit keře, které voní, i když nekvetou. Najdete tu například takový druh růže. Je to růže rezavá či vinná. Na listech má drobné žlázky, které obsahují silici intenzivně vonící po jablkách. A patří sem i ‚buchtovník‘ - zmarličník japonský, který udiví nosy návštěvníků až na podzim. Jeho opadávající a tlející listí je cítit jako ty nejvoňavější maminčiny buchty,“ vysvětluje známý botanik Václav Větvička, který je patronem zdejšího arboreta.

Novosvětská pod hradem Košumberk

Hamzův park je celoročně zdarma přístupný veřejnosti. Proto tu vzniklo i několik naučných tras. Park je propojen s podhradím Košumberka, kde návštěvníky příjemně překvapí nádherný pohled na samotný hrad a mnoho zvířat včetně jelenů a muflonů.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m11!1m3!1d4369.782749907994!2d16.033475587281476!3d49.884707154948515!2m2!1f0!2f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470dbf43163f9a83%3A0x3797698bf68e6262!2sHrad+Ko%C5%A1umberk!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1410424864932" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: jsl
Spustit audio