Areál v Perštejně je plný majestátních kamenů. Připomíná zaniklé obce na Chomutovsku

7. prosinec 2017
Česko – země neznámá

Pojem zaniklé obce znají v severních Čechách všude. Města a vesnice tam mizely jednak po odsunu německého obyvatelstva po válce, jednak kvůli těžbě uhlí nebo kvůli stavbě vodních nádrží. V Perštejně v Ústeckém kraji teď vybudovali památník, který 107 zaniklých obcí z Chomutovska připomíná.

U vjezdu do Perštejna upoutá pozornost kamenný kříž připomínající tvarem keltské stély. Je vysoký téměř čtyři metry a na štíhlém sloupku nese kříž ve slunečním kole o průměru jednoho metru. Není kopií křížů, stojících na hřbitovech zejména v Británii a Irsku. Je zvětšenou replikou kříže smírčího typu, který stával u zaniklé vsi Vrchnice na Chomutovsku.

Symboliku kříže, který stával v jedné z mnoha již neexistujících obcí, zvolil spolek Zaniklé obce a města chomutovského regionu pro pietní park věnovaný zmizelým sídlům, jejich obyvatelům i krajině s nimi svázané.

Cesta ke kříži začíná v kamenné bráně. Po levé straně ji lemují nově vysazené stromy. „Jsou to okrasné jabloně, které jsme mohli vysadit díky sponzorskému daru,“ říká Jiří Linz, který se stará o provoz perštejnského kostela i o zdejší památník. Kostel svatého Vendelína v Perštejně funguje i jako muzeum zaniklých obcí. Na informačních panelech si tam prohlédnete staré pohlednice a seznámíte se s osudem lidských sídel, která žijí už jen ve vzpomínkách pamětníků.

V perštejnském památníku je vzpomínání symbolické. Kolem velkého kříže měří neúprosně plynoucí čas jakési sluneční hodiny. „Jsou postaveny z patníků. Ty stávaly u cest mezi obcemi, které už nejsou,“ vysvětluje Jiří Linz.

Sto sedm obcí na Chomutovsku zmizelo buď po poválečném odsunu německého obyvatelstva, nebo zaplatilo za nerostné bohatství pod zemí. „Například Doupov zanikl kvůli cvičnému vojenskému prostoru. Přísečnici zalila voda stejnojmenné přehrady,“ vypočítává Jiří Linz. Zkrátka politika, uhlí a voda. To jsou důvody, proč dnes místo sto sedmi vesnic leží pod Krušnými horami v areálu pernštejnského památníku jen sto sedm velkých balvanů.

Cesta ke kříži začíná v kamenné bráně

Perštejnský památník má zvláštní atmosféru. Monumentální kamenné artefakty mlčí, a přesto mluví. Tiché zastavení u silnice, která vede z Chomutova ke Karlovým Varům, stojí za to.

Spustit audio