Barokní sýpka v Ludéřově byla původně tvrzí. Dnes je z ní kulturní centrum obce

27. duben 2015
Česko – země neznámá

Když před pár lety nadšenci z občanského sdružení U nás začali opravovat barokní sýpku v Ludéřově na Olomoucku, začali pátrat také po její historii. Velmi brzy zjistili, že sýpka je vlastně zbytkem někdejší tvrze, která patřila vladykům z Ludéřova již na počátku 14. století.

Sýpka stojí u ludéřovské návsi odpradávna. Nejprve patřila k poplužnímu dvoru, později ji využívali majitelé panství v Náměšti na Hané, kteří tam měli hospodářský statek. Po II. světové válce v ní ukládalo obilí místní JZD a teprve po roce 1991 se jako historický majetek vrátila obci. To už byla v katastrofálním stavu, dokonce hrozilo, že bude muset být ztržena.

Tehdy se do jejího osudu vložili nadšenci z obce a okolí. Založili občanské sdružení U nás s cílem sýpku zachránit a proměnit ji v kulturní a společenské centrum obce. I když ještě zdaleka není vše hotovo, po létech práce se původní sklad zrní skutečně proměnil ve stavbu, do které rádi chodí nejen místní obyvatelé, ale kde se zastavují i turisté.

Přízemí sýpky slouží jako regionální muzeum

Netradiční tvar sýpky, která má půdorys do písmene L, podporoval myšlenku, že to vlastně původně sýpka nebyla. Při bourání jedné ze zdí byly v části sýpky objeveny omítnuté původní stěny, v nichž se objevily dokonce i zazděné středověké střílny. Což potvrdilo to, co už se dávno tušilo, tedy že sýpka byla součástí někdejší tvrze.

První písemná zmínka o tvrzi v Ludéřově pochází z roku 1447 při příležitosti prodeje panství z majetku bratrů Beneše a Ješka z Ludéřova Smilovi z Křemže. V letopise je uveden hospodářský dvůr a kopec, který by mohl být místem, kde stávala tvrz. To je návrší vlevo od současné sýpky, kde dnes stojí jiný dům. Část pevnosti však zasahovala prokazatelně i do půdorysu dnešní sýpky.

Středověké střílny prozradily, že sýpka bývala tvrzí

Tvrz byla patrně postavena již na přelomu 13. a 14. století, neboť už ve vojenském tažení krále Václava III. do Polska je uváděn jakýsi zeman z Ludéřova. Kromě sídlení funkce měla tehdy tvrz patrně za úkol střežit i tzv. Trstěnickou stezku, kudy putovali poutníci a kupci z Olomouce do Čech.

Díky rekonstrukci sýpka znovu ožívá

Tvrz i panství od 15. století často měnily majitele. V roce 1740 koupil Ludéřov Ferdinand Bonaventura Harrach a připojil obec k náměšťskému panství, kde zůstala až do konce patrimoniální správy. Těsně před zánikem vrchnostenského zřízení listiny uvádějí pouze hospodu a panský dvůr. Sýpka byla pravděpodobně součástí hospodářského dvora. Podle stavebního slohu bychom sýpku mohli stavebně zařadit do 18. století. Podle letopočtů na původních trámech střechy však prošla přestavbou ještě v 19. století.

V první patře sýpky probíhají koncerty a přednášky

Rekonstrukce sýpky byla zahájena v roce 2006. Díky ní má dnes sýpka novou střechu a částečně byl zachráněn i původní barokní krov. Sýpka ovšem ožila i vevnitř. Kromě toho, že se stala muzeem, představujícím historické artefakty obce a okolí, pořádají se zde i kulturní a společenské akce.

Občanskému sdružení U nás se podařilo částečně zachovat i původní barokní krov

Zajímavé jsou také zdejší dílny tradičních řemesel a workshopy, které zde sdružení pořádá. Otevřeno je v létě každou neděli odpoledne a návštěva tohoto místa rozhodně stojí za to. Navíc tím podpoříte další záchranu této unikátní stavby.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3519.4447037026034!2d17.04690198013573!3d49.57910362608422!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47125b4d5d9870a5%3A0xfba48d8cc4034d8!2sDrahanovice+18%2C+783+44+Drahanovice!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1430127358670" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: kbz
Spustit audio