Bunkry v okolí Chotěbuze jsou osamělým ostrůvkem kdysi silné obranné linie

20. červen 2016
Jeden ze tří opravených bunkrů

V polích a lesích kolem Chotěbuzi na Těšínsku je roztroušena asi desítka malých vojenských opevnění. Vznikly jako součást Československé obranné linie. Nikdy se zde ale nebojovalo, a tak většina z nich stojí jen jako jakési tiché memento válečných událostí.

Tři opevnění opravili a vybavili nadšenci z Klubu vojenské historie Chotěbuz. A každé přenese návštěvníka do jiné doby. První do roku 1939, kdy disponovalo pouze nouzovým vybavením, další do období konce druhé světové války po obsazení Němci. A třetí už reprezentuje dobu poválečnou, kdy docházelo k armádním úpravám pro případ dalšího konfliktu.

V rámci budování Československého válečného opevnění vzniklo podobných bunkrů při hranicích republiky přibližně 10 000. Známé jsou pod lidovým názvem řopíky, odborně se jim říká lehká opevnění vzor 37. Jsou to malé železobetonové bunkry.

Přestože byla tato vojenská opevnění bytelně postavená a dobře vybavená, svému účelu nikdy neposloužila. V roce 1938 bylo toto území zabráno Poláky, kteří vydali jasný rozkaz, řopíky zničit. Údajně se o jejich demolici museli postarat pracovníci firem, které je jen pár měsíců před tím postavily. Na Těšínsku jich zůstalo stát pouze deset. O demolici zbytků se postaral zejména rozvíjející se poválečný průmysl.

Ján Labák, předseda Klubu vojenské historie Chotěbuz

Vojenská opevnění v Chotěbuzi jsou dobře dostupná, můžete si mezi nimi udělat příjemnou procházku. Jednotlivé řopíky se stavěly na dohled, respektive na dostřel jeden od druhého.

Pokud byste si je ale chtěli prohlédnout i zevnitř, musíte počkat, až nadšenci z Klubu vojenské historie Chotěbuz uspořádají nějakou akci. Kdy to bude, se dozvíte na internetových stránkách www.kvhchotebuz.cz.