„Čarodějnického“ děkana se v Šumperku báli zatknout. Proto jej upálili v Mohelnici

2. duben 2015
Česko – země neznámá

Mohelnice je město, které je poměrně vzdálené od centra čarodějnických procesů na severní Moravě, kterým byly Velké Losiny. Přesto se právě zde po rozhodnutí inkvizičního tribunálu uzavřela životní pouť asi nejznámější osobnosti této temné stránky moravských dějin, šumperského děkana Kryštofa Aloise Lautnera. Dodnes se tam na jeho nedobrovolný pobyt a smrt zachovalo několik památek.

Na květnou neděli 1678 odstartovala procesy z dnešního pohledu nevinná událost. Tehdy putovala do sobotínského kostela žebračka Marina Schuchová z Vernířovic. Na mši u svatého přijímání ukradla hostii a chtěla ji donést porodní bábě Dorotě Groerové, aby jí kráva dojila více mléka. Byla však přistižena a celá událost se dostala až k velkolosinské vrchnosti. Hraběnka Angele Sybille Galle, rozená Žerotínová, který byla velice pověrčivá, se rozhodla celou událost prošetřit, a tak pozvala na své panství Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu. Ten zahájil inkviziční proces, kterému padlo nakonec za oběť několik desítek nevinných lidí.

Děkan se k čarodějnictví i přes mučení nepřiznal

Okno v cele Kryštofa Lautnera

Hlavním odpůrcem čarodějnických procesů se stal šumperský děkan a farář Kryštof Alois Lautner. Tento muž byl moudrý a vzdělaný a mezi šumperskými měšťany byl velice oblíbený. A to dokonce natolik, že když byl obviněn, musel být zatčen v Mohelnici, kam přijel na hody za svým přítelem, tamním farářem Jiřím Vojtěchem Winklerem.

Děkan byl zatčen a odvezen na Mírov. Přestože vydržel všechny tři stupně mučení a k ničemu se nepřiznal, nebyl propuštěn, ale naopak odsouzen k trestu smrti upálením.

Poslední dny svého života strávil Lautner ve vězení, které pro něj připravili v Mohelnici. Až 18. září 1685 byla provedena v kostele jeho degradace, byl posazen na vozík a za doprovodu sta mušketýrů dopraven k popravčímu místu, kde byl upálen.

Původně byl děkan vězněn na Mírově

Tato skutečnost je důvodem, proč dnes v Mohelnici končí naučná cyklotrasa, která začíná ve Vernířovicích a vede přes další místa spojená s čarodějnickými procesy. I po mnoha letech se zde zachovalo několik památek na nedobrovolný pobyt „čarodějnického“ děkana.

Ze svého vězení se Lautner díval k milovanému Šumperku

Prvním z nich je dům, v němž byl před exekucí vězněn. Stojí na Kostelním náměstí a později sloužil jako škola. Když projdeme malou brankou v někdejších hradbách, uvidíme přístavek v podobě jakési bašty, v němž je dodnes viditelné malé okno mířící k Šumperku. Podle zápisů z něj Lautner často vyhlížel ke svému milovanému městu.

Druhou památkou je pak pomníček, který byl v roce 1930 postaven ve zdejším městském parku. Ten se nachází na okraji Mohelnice při řece Mírovce. Podle dobových dokumentů stávala při vstupu do parku někdejší katovna a snad i proto byl jako místo exekuce vybrán tento prostor. Podle dobových záznamů se na popravu sjelo mnoho diváků nejen z města, ale i z okolních vesnic.

Památník na místě popravy byl původně psán německy, český nápis se sem dostal až po II. světové válce

Čarodějnické procesy skončily v roce 1696 rozpuštěním inkvizičního tribunálu. O vině Kryštofa Lautnera se pochybovalo již tehdy. Jeho památka se tak přenesla až do současnosti a je jedním z největších hrdinů zdejší oblasti.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3286.560102364726!2d16.91637726236914!3d49.77751624964776!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471214a602d6fef7%3A0xb7fa2a593165567b!2sKosteln%C3%AD+n%C3%A1m.+939%2F2%2C+789+85+Mohelnice!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1427967312351" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: kbz
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.