Černý most na Jesenicku spojil dvě obce už před 130 lety

5. únor 2014
Česko – země neznámá

Hradec-Nová Ves na Jesenicku je vesnice spojená, jak už sám název napovídá, ze dvou původně oddělených obcí. I dnes jsou obě části od sebe vzdáleny několik stovek metrů. V minulosti tyto osady navíc oddělila i stavba železnice. Spojil je ale kamenný most, který ač z mramoru, dostal jméno Černý most.

Dvě samostatné vesnice byly administrativně spojeny v jednu obec v roce 1848. Jejich spojení trvalo přesně čtyřicet let, poté se územím mezi oběma zastavěnými částmi obce prohnali stavbaři. Jesenicko bylo dost dlouho bez železničního spojení. Až v roce 1885 byla udělena koncese na stavbu lokální dráhy Hanušovice - Glucholazy.

Stavba byla zahájena v roce1886 acelá, 58 kilometrů dlouhá trať, byla uvedena do provozu v roce 1888. V místech, kudy trať prochází, musel kvůli lepší průchodnosti vzniknout hluboký zářez. A tak si představitelé vesnic vymínili, že přes něj bude postaven most.

Most postavili z mramoru

Nutno říct, že stavitelé ke stavbě nadjezdu přistoupili zodpovědně. Na dnešní poměry je sice most úzký – šířka vozovky je necelé tři metry - pro tehdejší vozovou dopravu byl ale zcela dostačující. Pozoruhodná je i samotná stavba. Projektant, jehož jméno bohužel neznáme, navrhl most jako velkorysý kamenný jednoobloukový viadukt, postavený ze suroviny poměrně netypické – z mramoru.

Černý most - pohled od mostu na Jeseníky

Na druhou stranu, pokud si uvědomíme, že Supíkovice, které byly v té době těžbou mramoru vyhlášené, jsou odsud jen asi dva kilometry, je použití vzácné horniny docela logické. Most byl na rozdíl od staveb, které byly budovány později, vyzděný v rovné linii, tedy bez lomených nájezdů. Stavba byla dokončena v roce1888 aod té doby zde nadjezd stojí takřka v původní podobě.

Most se dnes už nevyužívá

S rozvojem automobilové dopravy byla mezi Hradcem a Novou Vsí později vybudována nová silnice, která vede více na jihozápad od původního mostu. Spojuje obě části vesnice s železniční stanicí a zároveň překonává trať úrovňovým křížením.

Díky tomu byl původní most opuštěn a dnes spojuje pouze dvě louky. To umožnilo zachovat jeho původní podobu beze změny, protože nesloužil dopravě, která by jej poškozovala. A tak dnes stojí opuštěný v polích mezi vesnicemi jako důkaz stavebního umu i spojení dvou osad jedné vesnice.


Zvětšit mapu

autor: kbz
Spustit audio