Cholinské muzeum vlastní poklady sedláků i vzpomínky na stréčka Křópala

6. leden 2014
Kostel v Cholině

Cholina leží asi čtyři kilometry od Litovle v centrální části severní Hané. Kromě mnoha zajímavých památek zde nadšenci provozují unikátní muzeum, které je plné památek na minulost života Hanáků. Kromě toho ale připomíná i slavné rodáky obce – třeba Valentina Šindlera, kterého všichni znají jako „stréčka Křópala z Břochovan“.

Zajímavé jsou také sbírky, které představují školní třídu, kde si můžete vyzkoušet, jaké to vlastně v takové vesnické škole dříve bylo. Mimochodem, nechybí tu ani rákoska. Zajímavé je, že i zdejší škola, fungující již od 19. století, přispěla do muzea částí sbírek známého cestovatele Emila Holuba, které jí daroval, když obec navštívil.

Další prostory muzea jsou věnovány historickým písemnostem a archeologickým nálezům z obce a okolí. Část muzea je věnována také technickým exponátům. Návštěvníci tu mohou napříkla vidět, jak se v minulosti pralo, jaké nástroje sloužily zemědělcům pro obdělávání polí a sklizeň nebo z jakých lahví se pilo pivo či minerálka.

Muzeum v Cholině se pro zájemce otevře prakticky kdykoliv po předchozí dohodě. Informace jsou k dispozici na webových stránkách muzeum.obeccholina.cz. Je tu i kontakt na správkyni muzea Naděždu Plachou, která ráda prohlídku doplní i o zasvěcený výklad v nádherném hanáckém nářečí.


Zvětšit mapu