Chomutovský Mnišský dvoreček ukrývá lapidárium plné kamenných pokladů

26. únor 2016
Česko – země neznámá

Zajímá-li vás historie a umění, Mnišský dvoreček by pro vás mohl být atraktivním cílem. Jedná se o jakési lapidárium, sbírku kamenných plastik a stavebních artefaktů. Nachází se ve vnitřních prostorách historické radnice a v současné době i Oblastního muzea v Chomutově na severu Čech.

Na Mnišském dvorečku vás přivítají hned tři trpaslíci. Kdysi opravdu stávali u vchodů, z těch chomutovských je nejpozoruhodnější trpaslík původem ze zámku Ahníkov. Zámek vzal za své kvůli těžbě hnědého uhlí, ale karikatura dobového barokního kavalíra s mohutnou parukou přežila.

Na návštěvníky čeká ale spousta dalších soch, hraničních kamenů, sloupů, božích muk, náhrobků a spousty dalších kamenných objektů z Chomutovska a Kadaňska. Památky pochází od dob rané gotiky až po první polovinu 20. století. Nejvíce zástupců má doba renesance a baroka. Pozoruhodná jsou například boží muka z rozcestí u nedalekých Všestud, zdobená tzv. uzlovým dekorem, typickým pro gotické období.

I samotný objekt má svůj příběh a může rovněž vypovídat o vývoji stavebních stylů. Ve 13. století tu fungovala komenda Řádu německých rytířů, na přelomu 15. a 16. století noví majitelé, rod Veitmilů, přebudoval prostory na zámecké obydlí. V závěru 16. století se objekt dočkal za panování Lobkoviců renesanční přestavby. Vnitřní prostor, dnes nazývaný Mnišský dvoreček, zůstal ale takřka beze změny. Žádný z majitelů ho nedal ani omítnout.

Legenda o zazděném mnichovi

V Mnišském dvorečku se nacházejí také terakotové prvky. „Ty se tak trochu vymykají termínu lapidárium,“ vysvětluje pracovnice muzea Renata Klucová. „Nejde o kameny, ale o stavební ozdobné prvky z pálené hlíny, typické pro severní Itálii. Jde o raně renesanční práci, která se v té době na území Čech vyskytovala velmi vzácně, existuje jen několik málo dokladů – například z Pražského hradu.“ Na zámku se dochoval oblouk ze zdobného portálu a řada drobných fragmentů z obložení oken.

Sv. Jan Nepomucký

A odkud se vzal název Mnišský dvoreček? Podle legendy sem dal v 16. století Bohuslav Felix z Lobkovic a Hasištejna za živa zazdít mnicha, k jehož milostnému vzplanutí nezůstala Bohuslavova manželka lhostejná. Dodnes tu můžete vidět omšelou kamennou tvář nešťastného mnicha, který má prý důležité poslání – kdykoli se zjeví, hrozí městu Chomutovu nějaké nebezpečí.

Spustit audio