Chvalský zámek na Praze 9 je pro děti a pohádky otevřený dokořán

24. březen 2014
Česko – země neznámá

Chvalský zámek se nachází na Praze 9 v Horních Počernicích. První písemné zmínky o malém opevněném feudálním sídle, Chvalské tvrzi, pocházejí ze začátku 15. století. Po dvě staletí tvrz často měnila majitele. Až do roku 1652, kdy byla ve značně zpustlém stavu postoupena jezuitské koleji u sv. Klimenta.

V péči jezuitů byla někdejší tvrz stavebně upravena do podoby renesančního zámku, který se s řadou architektonických detailů uchoval dodnes. V souvislosti s renesanční přestavbou bylo vybudováno sklepení, částečně vytesané v pískovcovém podloží.

Po zrušení jezuitského řádu přešel zámek pod správu zemského studijního fondu. Po roce 1918 byl spravován ministerstvem orby, později zemědělství. V roce 1950 byl dvůr se zámkem převeden do majetku státem zřízené organizace Československé státní statky, v roce 1955 dostal objekt do užívání Státní statek Praha. A zámek chátral a chátral.

V roce 1992 zřídilo zastupitelstvo Horních Počernic na záchranu zámku nadaci. Po letech jednání a stavebně historických průzkumů se v září 2006 začalo s opravami vzácné stavby, které po letech chátrání hrozil zánik. Prvního května roku 2008 byl Chvalský zámek po rekonstrukci slavnostně otevřen pro veřejnost.

Chvalský zámek v současnosti

A jak funguje v současné době? Jako ráj pro děti – přesně to by se o Chvalském zámku dalo říct. Pořádají tu výstavy, které nadchnou především malé návštěvníky. Navíc si děti mohou posedět v zámeckých křeslech, nebo jako rytíři u oválného stolu. Je tu místnost, kde mohou hrát hry, a jiná, ve které si mohou malovat.

Do 6. dubna je tu k vidění výstava Ať žijí strašidla! aneb Víly, skřítkové a bubáci pro malé i velké. A od 12. dubna se na zámku usadí Čtyřlístek a Igráček.

Zámek je otevřen celoročně od pondělí do neděle od 9 do 17 hodin. Více informací najdete na internetové adrese www.chvalskyzamek.cz.

Spustit audio