Cidre není jen obyčejný jablečný mošt

Cidre zraje 6 až 8 měsíců v nerezových tancích, poté 2 měsíce v láhvi

Pro pojmenování kvašeného jablečného moštu je mnoho názvů v mnoha jazycích. Říká se, že existuje tolik druhů cidru jako jeho výrobců. Možná i víc. Jemné odlišnosti ve výrobě ale vytvářejí zásadní chuťové rozdíly. A právě lokální způsoby zpracování dávají stejnému principu neuvěřitelnou rozmanitost.

Mezi továrně vyráběnými produkty jsou rozdíly menší, ale tradiční postupy výroby dávají cidru chuťovou rozmanitost. Rozdíly vznikají jak díky charakteristickým chutím použitých odrůd jablek, tak díky zásadám a zvyklostem při výrobě. Tradiční cidre prochází ve srovnání s průmyslově vyráběným přirozeným samočištěním a následně dlouhým zráním, které trvá i přes půl roku. Výsledná chuť se může podobat pivu nebo jemným, perlivým vínům.

Jablka

Dobrý cidre nikdy nevznikne z jedné odrůdy jablek. Na severu Francie a Španělska se pěstují stovky odrůd vyšlechtěných pouze pro výrobu cidru, které se svou chutí a vzhledem výrazně liší od konzumních jablek. Hledání proporcí a kombinací jednotlivých odrůd vytváří specifika jednotlivých výrobců, kteří si své umění často střeží.

Jablka se vytřídí, omyjí a rozdrtí

Cidre z Všenor u Prahy

Alkoholický, fermentovaný jablečný cidre vyrábí i parta nadšených mladých lidí ve Všenorech. S důrazem na chuťové vlastnosti připravují cidre z vybraných směsí odrůd českých jablek. Na rozdíl od cidrů vyráběných z trvanlivých koncentrátů je díky tradiční metodě zpracování každá láhev jedinečná.

Výroba cidru zde začíná u pečlivého výběru jablek, od jejich původu po vhodnou kombinaci odrůd. Jablka dokonce pěstují ve vlastních jabloňových sadech. Čerstvě vylisovaný jablečný mošt nedoslazují ani neředí vodou.

Cidre ve Všenorech vyrábějí metodou dlouhého zrání (minimálně 6 měsíců). Alkohol v nápoji vzniká pouze kvašením cukrů přírodně obsažených v jablkách. Jelikož každý rok je jiný, může se měnit i obsah alkoholu a chuťová charakteristika. Fermentace moštu je nejšetrnější metodou zachování obsahu vitamínů, které v cidru zůstávají díky tomu, že neprochází pasterizací ani filtrací.

Přírodní perlivost

Cidre ani uměle nedosycují. Při dozrávání přímo v lahvích vzniká pouze přírodní oxid uhličitý. Cidre obsahuje minimální množství siřičitanů, které se přirozeně vyskytují v jablkách a při procesu fermentace. Proto není cidre sířen.

Na závěr, před cestou k zákazníkovi, opatří láhve etiketou

Cidre se během výroby nefiltruje, kal mizí přirozeně v průběhu zrání. Zbytkový obsah kalu rozptýlený v nápoji vytváří na dně lahve mírnou usazeninu, která je nezbytná pro další zrání a není na závadu.

Cidre patří do sklepa

Jelikož cidre není pasterizovaný, vyžaduje odpovídající způsob uchovávání, a to v temném, chladném místě. V lahvích uzavřených korkovou zátkou, vždy vleže, aby si korek neustále udržoval vlhkost a nedocházelo k jeho proschnutí a netěsnosti. Cidre podávejte vždy (nejen v letním odpoledni) dobře vychlazený (7 až 11 stupňů).

Zdroj informací: cidrerie.cz