Cisterciácký klášter v Oseku je unikátní jako celek i díky jednotlivým prvkům

26. březen 2015
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Klášter Osek

Nad některými výtvory našich předků zůstáváme dodnes stát v úžasu. Jedním z nich je docela určitě cisterciácký klášter s kostelem v Oseku na Teplicku na severu Čech. Jeho historie je stará více než 800 let. Klášter je pozoruhodný nejenom jako celek, ale i jako souhrn mnoha jedinečných uměleckých děl.

Až někam k roku 1206 bychom se museli vracet, pokud bychom chtěli být u zrodu oseckého kláštera a každé z těch osmi století tam zanechalo svoji stopu. Dnes je klášter nejen duchovním centrem, ale i častým cílem turistů, milovníků historie, architektury, hudby i zvídavých návštěvníků, kteří rádi objevují unikáty.

První doba rozkvětu spadá do první třetiny 13. století. Na konci čtyřicátých let však klášter napadl Přemysl Otakar II., který chtěl svého otce Václava odstřihnout od finančních zdrojů. Následoval vpád Braniborů, přes klášter se přehnala vlna husitského hnutí i třicetiletá válka.

Až roku 1626 se vrátil do rukou cisterciáků. V 18. století pak přišla jeho druhá nejslavnější éra – honosná barokní přestavba pod vedením slavného Octavia Broggia, která do jisté míry respektovala románské základy i skvostnou ukázku rané gotiky – zdejší kapitulní síň je jednou z prvních gotických staveb na českém území. V areálu kláštera vznikla nemocnice, lékárna, manufaktura a v okolí rozsáhlé zahrady.

Průčelí kostela

Klášteru pak dalo 20. století skutečně zabrat. V roce 1950 v něm stát zřídil internační tábor pro 230 mnichů a kněží, později osecký klášter fungoval jako charitní domov pro řeholnice. Oficiálně byl komplex vrácen cisterciákům roku 1991.

Unikátní čtecí pult na otočném podstavci pochází z roku 1240

Čtecí pultík

Klášter je pozoruhodný jako celek, od roku 1995 je národní kulturní památkou. Když vkročíte do kostela, ohromí vás barokní zdobností a pompézností, ale především nádherně restaurovanými chórovými lavicemi, bohatě intarzovanými a doplněnými sochařskou výzdobou. Úžas budí i mohutné varhany s více než pěti tisíci píšťal. A jsou zde dokonce ještě jedny varhany – menší.

Když projdete mohutným románským portálem, dovede vás chodba ke gotické kapitulní síni – hlavnímu shromaždišti kláštera. Obdivovat můžete fresky, čisté klenutí a také kamenný čtecí pult z roku 1240. Pozoruhodný je nejen stářím, ale také tím, že je otočný a podstavce má zdobené umně stočenými kamennými uzly – je to symbol neměnnosti, nekonečnosti a také vazby s Bohem.

V areálu kláštera funguje dnes i Informační a turistické centrum s průvodcovskou službou a také s řadou nápadů, jak místo i jeho okolí oživit. Tradičně tu pořádají koncerty, výstavy, velikonoční i vánoční dílny, v klášterních zahradách znovu křísí dožínky. A Osecká pouť, připadající tradičně na třetí víkend v srpnu, sem každoročně láká mnoho návštěvníků z blízkého i vzdálenějšího okolí.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3262.898992699818!2d13.69347840375526!3d50.62085857794009!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDM3JzE1LjAiTiAxM8KwNDEnMzcuMCJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1427365632037" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio