Čtvrteční Noční linka: Co pro vás znamená vést život v souladu s přírodou?

16. květen 2019

Vnímáte přírodu jako celek, vše živé co do ní patří ? Myslíte si, že vedete život v souladu s přírodou? Jak se o to snažíte? Je příroda silnější než člověk? Máte k ní vy osobně respekt? Jakou formou se ji snažíte chránit? Necháváte se léčit přírodou? Vyhledáváte třeba i energeticky zajímavá místa? Nakolik má vůbec člověk právo zasahovat do přírody? Jsou podle Vás potřeby člověka v dnešní době povýšeny nad zákony přírody?

Země je pro nás jediným domovem. Jsme s ní pevně svázáni. Země nám svou úrodností poskytuje potravu, ale nejenom nám lidem,ale i zvířatům. V nitru Země se nacházejí nerosty jako zdroj životně důležité energie a surovin pro výrobu produktů,bez kterých by těžko byl náš život.

Nároky a potřeby člověka ovšem rostou a proto si příroda bere svou daň. Nezapomněli jsme k přírodě přistupovat s pokorou? Uvědomují si lidé její důležitost, nebo především své zájmy? Co se neustále učíte ve vztahu k přírodě? Tendence přírodu chránit ale i nadměrně využívat jsou čím dál tím silnější. Jak to vnímáte vy?

autor: kas
Spustit audio