Dalimilova kronika nese jméno Dalimila omylem. Autor zůstává neznámý

Tato kniha je nejstarší česky psaná veršovaná kronika, jedno ze stěžejních děl českého písemnictví. Pochází z počátku 14. století a můžeme ji vnímat jako takovou středověkou učebnici dějepisu.

Prvním příběhem, kterým kronika začíná, je stavba Babylonské věže, následný boží trest, zmatení jazyků a odchod lidí do různých koutů světa. Dál kronika pokračuje mytologickými příběhy o příchodu praotce Čecha na horu Říp, pověstmi o kněžně Libuši, Přemyslu Oráčovi nebo Dívčí válce. Vyprávění kroniky končí obdobím vlády Jana Lucemburského.

Dodnes se neví, kdo kroniku vlastně napsal. Autor zůstává neznámý, z pojetí a stylu textu ovšem badatelé zjistili, že byl na svou dobu velice vzdělaný, čili to byl nejspíš šlechtic, nebo duchovní.

V období baroka kroniku mylně spojovali s jistým Dalimilem Meziříčským, dnes už ale víme, že skutečným autorem nebyl a jeho jméno nese kniha omylem. Podle svého nejdůležitějšího zdroje bývá označována také jako Kronika boleslavská.

autor: Jan Herget
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko