Díky pragmatické sankci mohla Marie Terezii usednout na trůn po otcově smrti. Dokument měl pro Čechy pozitivní vliv

Pragmatická sankce je historický dokument, který byl vydán císařem Karlem VI. v roce 1713. Důvodem jeho vydání byla potřeba zajistit bezproblémové předání trůnu v rakouské monarchii po císařově smrti.

Karlova dcera Marie Terezie neměla tehdy jako žena právo na nástupnictví, a tak byla tato situace vyřešena tím, že byla ustanovena jako právoplatná dědička rakouského trůnu Pragmatickou sankcí.

V letech 1720 a 1721 ji postupně přijaly všechny zemské sněmy monarchie. Na Čechy mělo toto ustanovení významně pozitivní vliv. Pragmatická sankce potvrdila práva a privilegia českých stavů, což vedlo k posílení jejich pozice v rámci monarchie.

Z hospodářského hlediska bylo pro Čechy důležité, že dokument potvrdil jejich právo na obchod s Nizozemím. Mezi Českem a touto přímořskou zemí se obchodovalo především s kovy, dřevem, vlnou, textiliemi a sklářskými výrobky. Nizozemí tehdy disponovalo obchodními cestami a koloniemi, což umožňovalo českým obchodníkům rozšířit své trhy a navázat obchodní vztahy s dalšími zeměmi.

Spustit audio