Dlouhodobé posilování rovných příležitostí pro Romy je jedním z cílů nově schválené strategie romské integrace, kterou schválila vláda

6. září 2021

Vláda v květnu schválila strategii romské integrace pro období 2021 až 2030. Na přípravě spolupracovali členové romské Rady vlády a neziskové organizace pod vedením RomanoNet. Více Michal Miko.

„Během minulých dvou let se nám povedlo pracovat na přípravě strategie romské integrace pro nové období 2021 – 2030. Spolupracovali jsme se členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Vytvořili jsme veškerá doporučení pro strategii, tj. Opatření, která budou doplňována jednotlivými ministerstvy a Vládou ČR,“ říká ředitel organizace RomanoNet Michal Miko.

Snahou strategie 2030 je nastavení procesů vládní politiky, které mají dlouhodobě posilovat rovné příležitosti, participaci a začlenění Romů, což se neobejde bez sběru dat, kolika Romům by měla být poskytnuta pomoc z Evropských sociálních fondů.

„Zároveň se nám povedlo prosadit, aby se měřil dopad na romskou komunitu během sledování naplňování indikátoru práce s Romy. Tedy budou se sledovat Romové podpoření v rámci projektů Evropského sociálního fondu v ČR. To také bude mít na romskou komunitu do budoucna velký dopad.“

Data, která se plánují během následujícího období sbírat, budou kompletně anonymizovaná:

„Měříme data udávající, s kolika Romy pracujeme či ne. I jednotlivý poskytovatelé sociálních služeb, kteří na lokální úrovni fungují, zjišťují, kolik mají klientů – matek samoživitelek, důchodců a dalších skupin potřebujícíh podporu. Data byly a jsou anonimní, není důvod se obávat, že by teď byly veřejně dostupné. Organizace mají svoje pravidla, jak s daty nakládat.“

Ředitel RomanoNetu Michal Miko sbírání dat schvaluje. Podle jeho názoru stát konečně získá přehled o tom, jak budou prostředky na integraci Romů vynaloženy a zda budou směřovat k samotným Romům.

„Na konci sběru budeme schopni identifikovat to, kolika lidem bylo pomoženo v rámci implementace projektů, které byly podpořeny z Evropských sociálních fondů. Snad uvidíme i nějaký progres v rámci naplňování strategie romské integrace, která má probíhat od roku 2031 do roku 2030“

autor: Rena Horvátová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.