Dominantou Úštěku je kromě kostela a hradu také neobvyklá synagoga

22. červenec 2018

Malebné severočeské město Úštěk leží na skalním ostrohu a k jeho dominantám patří vedle hradu a kostela také neobvyklá synagoga. Je to velmi netradiční klasicistní věžová stavba, postavená na čtvercovém půdorysu. Kromě ní se dochoval také rabínský dům a na druhé straně úštěckého potoka také židovský hřbitov.

Přicházíme-li k úštěcké synagoze od náměstí, působí jako nevelká stavba, ale naprosto jiný pohled se naskytne, pokud se na ni díváme z údolí pod skalním ostrohem. Na stěně pískovcové skály jsou totiž umístěny suterénní prostory synagogy. Architekt Jan Soukup, jehož ateliér se podílel na rekonstrukci úštěckých židovských památek, o této synagoze z konce 18. století říká.

„Oni jí museli postavit v prudkém svahu, a ačkoliv se do ní vchází z terénu, tak pod ní jsou ještě dvě podlaží. A ta synagoga vypadala jako taková malá šperkovnice.“

Synagoga v Úštěku pohledem z rabínského domu

V suterénních podlažích synagogy byla učebna židovské školy a také příbytek kantora. Podrobnosti uvádí tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.

„Původní dům rabína sloužil také jako židovská škola. To se tam i našlo v době, kdy se rekonstruovala synagoga. A tady je třeba říci, že místní nadšenci doslova zachránili synagogu před demolicí, která už byla nachystána někdy v 80. letech minulého století. A při té rekonstrukci se našly některé památky na tu židovskou třídu a její učitele. Učitel byl většinou rabín, který bydlel vedle, a žáčci k němu chodili na židovské vyučování, nenahrazovalo to pouze normální, dnes bychom řekli základní školu. Ta expozice, která je umístěna v suterénu synagogy, skutečně kopíruje to, jak vypadala v té době taková škola pro několik dětí – ono jich mohlo být mezi šesti až patnácti, víc ne. A právě proto je ten prostor takhle malý.“

Židovská škola v polovině 19. století. Instalace v suterénu synagogy v Úštěku

V 19. století se byt rabína i škola přemístily do prostornějšího domu vedle synagogy. Dnes je v tomto rabínském domě umístěna expozice o židovském školství v českých zemích.

„Významná část té expozice je věnována slavnému rabínu Löwovi, který byl zakladatelem skutečně moderní pedagogiky a svým způsobem předchůdcem Jana Ámose Komenského.“

Původní stavební základy rabínského domu sahají až do období středověku. Kdysi v něm byl také masný krám.

„V expozici na to kladen důraz není, pouze se zmiňuje v rámci historie toho domu tato část domu, kde původně byl i vchod do těch masných krámů. Ono to bylo také mimo jiné způsobeno tím, že klimatické podmínky v podzemí, tedy tam, kde byly vybudovány sklepní prostory. My jsme mysleli, že tam najdeme něco takového jako v Polné, tzn. rituální lázeň, ale to se nestalo. Důvod, proč to bylo vybudováno, bylo pro skladování masa. To vyžadovalo určitou teplotu, tehdy samozřejmě žádné lednice nebyly, takže bylo zapotřebí udržovat potraviny při stálé teplotě a to je ten důvod, proč ten masný krám byl právě v tomto prostoru v té nejstarší části rabínského domu.“

Stálá expozice "Židovské školství v českých zemích" v rabínském domě v Úštěku

V Úštěku se dochoval také židovský hřbitov, který byl založen nejpozději v 16. století a leží na Šibeničním vrchu na druhé straně Úštěckého potoka.

Spustit audio