Dřevěný kostelík v Lipné je poslední stavbou svého druhu v Oderských vrších

14. leden 2015
Česko – země neznámá

Vesnička Lipná se rozkládá na náhorní plošině uprostřed Oderských vrchů v nadmořské výšce kolem 600 metrů. I když je to jen malá vesnice, unikátní dřevěný kostelík sv. Jana Křtitele je jednou z nejpozoruhodnějších památek v širokém okolí.

První zmínka o Lipné na Přerovsku pochází již z roku 1394 a jen o pár let později, v roce 1408 je poprvé zmiňována jako farní ves s kostelem. Dá se předpokládat, že již tehdy zde stál kostelík dřevěný, současná stavba byla vybudována později.

V 16. století byl kostel již spravován z Potštátu a to luterským farářem. Protestantské bohoslužby zde byly slouženy až do roku 1628, kdy museli luterští kněží Potštát nadobro opustit, a farnosti se vrátila katolická správa. I poté byl kostelík spravován farářem z Potštátu.

Současný kostel je plný tajemství. Nic nevíme o jeho stavbě, ani o jeho následné historii. Odborníci se shodují, že byl vybudován patrně v 17. století. Svědčí o tom původní varhany označené letopočtem 1699. Další informace o doplnění inventáře kostelíka jsou pak ze století 18. V roce 1715 získal svatostánek nový hlavní oltář a v polovině 18. století i oltářní obraz sv. Jana Křtitele.

Staré lavice dokreslují starobylost kostela

Kostel se často stával cílem zlodějů

Interiér kostela je jednoduchý, prostý jakýchkoliv výraznějších prvků. Vnitřní stěny jsou omítnuty maltou a bíle vymalovány. Strop kostela je plochý, obložený lakovanými prkny. Podlaha je vydlážděna rozměrnými deskami z černé břidlice. V okně nade dveřmi sakristie se dochovalo původní zasklení vypouklými tabulkami. Pozoruhodné je umístění sanktustní věžičky přímo uprostřed kostela, takže provaz od zvonu visí ve středu lodi.

Kostel v minulosti často navštěvovali zloději. Tak zmizel cenný oltářní obraz i sochy sv. Anny, sv. Barbory a sv. Vavřince. Ve špatném stavu jsou i varhany kostela. Částečně narušená je statika. I přesto vypadá kostelík neuvěřitelně zachovale.

Varhany na kůru jsou novější, původní pocházely z roku 1699

Je dokladem stavebního mistrovství místních řemeslníků i toho, jak vypadaly původní svatostánky v Oderských vrších v době, kdy byly budovány ze dřeva. V ostatních obcích byly později přestavěny a jen v Lipné zůstala původní stavba zachována do dnešních dnů.

Venkovní zdi kostela jsou stejně jako střechy kryty šindelem. Okolo obíhá hřbitůvek se zachovalými náhrobky původních německých obyvatel Lipné. Hřbitov vroubí ohradní zeď z lomového kamene, která je stejně jako kostel památkově chráněná. Celý areál je velice malebný a rozhodně stojí za návštěvu.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d799.6780897466558!2d17.692841000000005!3d49.65983099999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4713c7e2a73029b3%3A0x8d7ef4730a837fda!2zaMWZYml0b3YgUG90xaF0w6F0LCBMaXBuw6E!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1421230486798" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: kbz
Spustit audio