Dům U Minuty na pražském Staroměstském náměstí okouzluje bohatými sgrafity

10. únor 2016
Česko – země neznámá

Dům u Minuty se často objevuje na turistických fotografiích, dominantní sgrafita se ale odkryla až začátkem 20. století. Budova spadá ke komplexu Staroměstské radnice a je typickou ukázkou české měšťanské renesanční architektury. Bydlel v ní s rodiči i malý Franz Kafka.

Dům z počátku 15. století je v jádru pozdně gotický, renesanční úprava proběhla po roce 1564. Koncem 16. století přistavěli majitelé k dvoupatrovému domu nízké třetí patro ukončené lunetovou římsou. V pozdním baroku se několikrát změnilo umístění oken.

Před rokem 1712 patřil dům Matěji Bartlovi, který v něm měl lékárnu. Tehdy se dům jmenoval U Bílého lva. A lékárna tu byla až do roku 1850. Domovní znamení, plastika lva, zdobí nároží dodnes. Pozdější název U Minuty získal dům patrně díky skladu a prodejně tabáku. Byl to takzvaný minutový prodej, netrvalo ani minutku a byli jste obslouženi.

Krůček ke zbourání

Dům U Minuty se měl na počátku 20. století spolu se sousedním domem Pecoldovským zbourat, aby se srovnal blok mezi Staroměstským a vedlejším Malým náměstím. Naštěstí se proti demolici postavila odborná komise. V roce 1919 se navíc při opravě domu odkrylo bohatství renesančních sgrafit.

Domovní znamení, plastika lva, zdobí nároží domu dodnes

Sgrafita představují výjevy inspirované biblickými a mytologickými scénami, ale i náměty z renesančních legend. Vznikla ve dvou časových etapách. Sgrafita v lunetách římsy představují tehdejší panovníky - Filipa II. Španělského, Maxmiliána II., jeho syna Rudolfa II. a některé další členy habsburského rodu.

Sgrafitová výzdoba v nadokenních pásech prvního a druhého patra ukazuje například Bacchův průvod, Adama a Evu pod stromem se zakázaným ovocem nebo oblíbený renesanční námět v podobě sporu několika synů o otcovo dědictví. Mezi okny se objevují alegorické postavy: Spravedlnost, Statečnost, Moudrost, Plodnost a Mateřství.

Při opravách domu v letech 1937 až 1938 se vybouralo podloubí s valenou klenbou, čímž se objevily renesanční malované stropy. V roce 1896 zakoupila dům pražská obec. Vnitřními úpravami se spojil se sousedním domem Pecoldovským a U Kouhouta a připojil se k Staroměstské radnici. V letech 1889 až 1896 bydlel v domě Franz Kafka s rodiči. Dům U Minuty je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Spustit audio