Edice raných svědectví, Nový roku stromů, příběh literáta a kolaboranta s nacisty Roberta Brasillacha

9. únor 2020
strom, koruna stromů, příroda

Zpřístupnění Edice raných svědectví o holocaustu, o fenoménu stromů v židovství a připomínka výročí úmrtí Roberta Brasillacha, spisovatele, který kolaboroval s nacisty. Moderuje Tomáš Töpfer.

Magazín Šalom alejchem informuje o zpřístupnění Edice raných svědectví o holocaustu. Připravil ji projekt Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu. Edice poskytuje důležité svědectví pro současníky i budoucí generace. S historikem Michalem Franklem natáčela Terezie Jirásková.

Fenomén stromů v židovství – o tom je komentář Leo Pavláta, ředitele Židovského muzea v Praze. Podrobně rozebírá souvislosti židovského svátku Nový rok stromů a informuje o tom, jak jsou stromy pozoruhodně propleteny s hebrejskými písmeny a jazykem. Připomíná také, že velebnost stromů Židé oslavují hostinami s jejich plody, a v Izraeli navíc vysazováním nových stromků.

Vzpomeneme výročí 75 let od smrti Roberta Brasillacha. Byl to nadaný francouzský literát a znalec umění a za války vedl týdeník Je suis partout neboli Všudybyl. Po válce byl popraven za mimořádně těžkou kolaboraci s nacisty a za udavačství. Jeho příběh přibližuje Martina Pouchlá v rozhovoru se spisovatelkou Ladislavou Chateau.

Ani v tomto vydání magazínu Šalom alejchem nechybí zprávy z židovského světa. Dozvíte se v nich, že podle aktuálních šetření 15 % Italů nevěří, že došlo k holocaustu nebo o tom, že Izraelci našli způsob, jak i v noci hasit z ledatel velké požáry. Americký židovský výbor uvedl na trh v arabštině animované video o dějinách Židů.

autoři: Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání , Leo Pavlát
Spustit audio