Harrachovská hrobka sv. Kříže v Horní Branné patří mezi architektonické skvosty

13. listopad 2017
Česko – země neznámá

Horní Branná na Jilemnicku se může pochlubit řadou památek. Mezi architektonicky nejzajímavější patří hrobka sv. Kříže, rodinná hrobka rodu Harrachů. Jde o dva na sebe postavené pravidelné osmiboké souosé hranoly. Novorománský sloh stavby připomíná maorský či byzantský sloh.

Atraktivní je také barevné provedení, kdy vnější plášť tvoří střídající se kvádry z červeného a bílého pískovce. Dlouho se předpokládalo, že pískovec pochází z Hořic. To se ale nyní zdá nepravděpodobné, přesto jsou alespoň červené pískovce zřejmě místního původu.

Hrobku nechal roku 1840 stavět František Arnošt Harrach. Není zcela jasné, proč si Harrachové jako místo posledního odpočinku vybrali právě Horní Brannou, když vlastnili nedaleký zámek v Jilemnici, Hrádek u Nechanic a řadu staveb v Rakousku. Každopádně Horní Branná patřila mezi jejich nejstarší majetky a možná že v ní po smrti chtěli najít klid a pokoj.

Hrobka byla dokončena a vysvěcena 4. září 1870. Do té doby byly ostatky členů šlechtického rodu uloženy naproti v harrachovském špitále a do hrobky byly přeneseny až roku 1875.

Do hrobky se vchází atraktivním vstupním portálem bohatě zdobeným pásy pletenců a palmet. Vnitřní stěny osmiboké stavby jsou vykládané černými mramorovými deskami, na kterých najdete zlatým písmem vytesané tituly jednotlivých zde pohřbených členů rodu. Patrně nejznámějším je osvícený panovník Jan Nepomuk hrabě Harrach.

Hrdě se hlásil k české šlechtě, což dával najevo i finančně. Když v roce 1909 zemřel ve Vídni, byl jeho pohřeb velkou slávou. Z Prahy vyjel zvláštní vlak plný osobností politického i kulturního života té doby. Posledním Harrachem pohřbeným v Horní Branné je jeho syn Otto Harrach. Vlastní krypta s ostatky se nenachází za mramorovými deskami mezi vnějším a vnitřním pláštěm hrobky, jak by se mohlo zdát, ale v podzemí. V chodbě mezi plášti jsou pískovcové kameny nad jednotlivými rakvemi.

Interiér hrobky z ochozu

Hrobka prošla opravou a čeká ji nová výmalba

Drsné podmínky kraje pod horami se projevili na pískovcovém plášti hrobky, a tak musel exteriér projít náročnou opravou. Dokončila se v roce 2010, nová je také střecha. Hrobku letos a v příštím roce čeká nová výmalba, která by i vnitřní podobu měla vrátit do původního stavu odkrytého několika sondami. První etapa malování by měla začít letos v červnu a trvat tři měsíce.

V současnosti slouží hrobka především jako obřadní síň. Konají se tu poslední rozloučení se zesnulými nejen z Horní Branné a Valteřic, ale i z okolí včetně Jilemnice a Vrchlabí. Čas od času probíhají v hrobce také koncerty. Hrobka sv. Kříže je na požádání přístupná i pro veřejnost. Stačí se telefonicky dohodnout s průvodkyní muzea Helenou Johnovou. Kdo se spokojí s vnější prohlídkou stavby a přilehlého parčíku, tomu stačí vzít za kliku kované brány.

V této části zámku je expozice Život pod horami

V Horní Branné stojí za návštěvu i další památky. Hned naproti hrobce je harrachovský špitál postavený šlechtou pro staré hraběcí služebníky. Nedaleko je další zajímavá stavba – kostel sv. Mikuláše a určitě se vydejte také na hornobrannský zámek a navštivte historicko-národopisnou expozici Život pod Horami.

Spustit audio