Hošťálkovická rozhledna nabízí originální výhled na Ostravu. Na industrial i panorama Beskyd

16. duben 2018
Dřevěná rozhledna s pozoruhodným výhledem do okolí je vysoká osm metrů

Ostravská část jménem Hošťálkovice se rozkládá v kopcovitém terénu nad soutokem řek Odry a Opavy. Nabízí neobyčejný výhled na Ostravu, na okolní krajinu i na široké panorama Beskyd. Na vyhlídkovém místě stojí navíc od roku 2011 rozhledna.

Původně zemědělská obec ležící na historickém území Slezska se v roce 1976 stala součástí Ostravy. Od roku 1990 je jedním z 23 ostravských městských obvodů. Rozkládá se na ploše 5,29 kilometrů čtverečních a má necelé dva tisíce obyvatel.

Hošťálkovice, jakožto i celé Hlučínsko, patřily k zemím Koruny české. Do roku 1742 byly součástí Rakousko-Uherské monarchie. Po prohrané slezské válce v roce 1742 a uzavření Vratislavského míru musela císařovna Marie Terezie postoupit velkou část Slezska Prusku.

Součástí Pruska byly Hošťálkovice 178 let. Spolu s ostatními obcemi Hlučínska prodělávaly zcela odlišný vývoj a jejich obyvatelstvo bylo integrováno do nově se tvořícího německého národa. Obec setrvala ve státoprávním uspořádání pruského státu až do 4. února 1920, kdy byla po složitém procesu celá oblast Hlučínska opět navrácena československému státu.

Až do počátku 19. století si Hošťálkovice udržovaly zemědělský charakter. Poté se většina obyvatelstva věnovala práci v průmyslovém okolí či v podnicích přímo na území obce. Nacházel se zde například kamenolom, lihovar, mlýn nebo pila. Po podepsání Mnichovské dohody se Hošťálkovice staly 9. října 1938 součástí Třetí říše. A to až do osvobození 30. dubna 1945. Poté se Hošťálkovice rozvíjely dál jako typicky příměstská obec. Její obyvatelé dojížděli za prací do okolí a zároveň obhospodařovali vlastní zemědělské pozemky.

Dnes Hošťálkovice slouží nejen jako příjemné místo k bydlení, ale díky vybudovanému odpočinkovému místu s rozhlednou také k návštěvám turistů a cyklistů. Ti sem dojedou po značených cyklistických trasách.

Hošťálkovická rozhledna nabízí originální výhled na Ostravu

Samotná dřevěná rozhledna s pozoruhodným výhledem do okolí je vysoká osm metrů. Hned vedle ní stojí na louce kromě altánku s posezením i rozměrná informační tabule. Na velkých panoramatických fotografiích si mohou zájemci vyhledat podle jednotlivých číslic vytyčené body a k nim i příslušné popisky. Přesně se tak mohou zadívat na architektonické a průmyslové dominanty města, včetně haldy Ema a Vysoké pece č. 1 i na atraktivní vrcholy Beskyd v pozadí. Mezi nimi jsou za dobré viditelnosti k vidění mimo jiné Smrk, Javorový, Ondřejník i Lysá hora.

Spustit audio
  • Tipy na výlet