Hráz Plumlovské přehrady na Prostějovsku stojí na bývalém rybníce

10. srpen 2015
Česko – země neznámá

Plumlovská přehrada v Olomouckém kraji je už léta centrem rekreace pro oblast okolo Prostějova. Za koupáním tam ale lidé jezdí i z větších vzdáleností. Kromě toho jde i o pozoruhodné technické dílo, které stojí za vidění.

Řeka Hloučela byla na místě Plumlovské přehrady spoutána hrázemi již v dávné minulosti za doby Perštejnů v 16. století. Samotná hráz dnešní přehrady vznikla zvýšením původní hráze Stichovského rybníka. Přímo na dně přehrady jsou pak dodnes při nízkém stavu vody vidět zbytky rybníka Zlechovského. Oba rybníky sloužily hospodářským účelům a pomáhaly rovněž provozu mlýna, jehož budovy stojí ještě dnes pod hrází přehrady.

Počátky snah o přehrazení Hloučely nad Mostkovicemi novou hrází sahají do začátku 20. století. Po velkých povodních, které tehdy poničily značnou část povodí, začalo jednání o stavbě přehradní nádrže. Místní lidé se stavbou nesouhlasili, chtěli problémy řešit spíše prohloubením a vyčištěním stávajících rybníků, ale zemský výbor nakonec v roce 1911 souhlasil se výstavbou přehrady.

Kdysi byly v údolí řeky tři rybníky. Dva přehrada zatopila, Podhrádský rybník je dnes vyhledávaným místem turistů i fotografů

Stavba přehrady trvala dvacet let

Stavební práce se rozběhly v roce 1913, ale hned následujícího roku byly kvůli začínající válce přerušeny. Za I. světové války se však přehrada znovu začala budovat. Podle dobových zpráv pracovali na stavbě a zejména při těžbě kamene italští zajatci.

Stavební práce byly v plném rozsahu obnoveny až v roce 1921. Výstavba však trvala dlouho – celá přehrada byla nakonec dokončena až v roce 1933 a zkolaudována ještě o tři roky později.

Nakonec v údolí řeky Hloučely vzniklo pozoruhodné stavební dílo. Sypaná hráz je dlouhá 464,5 metru a 7 metrů široká. Výška koruny hráze nade dnem přehrady je 17 metrů. Technické zařízení hráze reprezentuje boční nehrazený přeliv dlouhý 61 metrů, který slouží při kritickém zvýšení hladiny. Hlavní výpusti jsou pak vedeny nitrem vodní věže, která je od dna až po střechu vysoká asi 26 metrů. Přehrada má plochu hladiny asi 74 hektarů a celkově zadržuje 5,450 milionu kubíků vody.

Hloučela pod přehradou

Kromě regulační funkce, má Plumlovská přehrada i funkci rekreační. Po vyčištění a úpravě dna se v nedávné minulosti zlepšil i stav vody v nádrži. Okolní chaty a rekreační zařízení jsou neklamným důkazem toho, že přehrada smysl má.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4580.3759590208565!2d17.03994597521788!3d49.46948235269604!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDI4JzA1LjAiTiAxN8KwMDInMjIuNyJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1439200231759" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
autor: kbz
Spustit audio