Izraelská hudební iniciativa Koolulam přetváří vztahy mezi lidmi

2. leden 2022
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

„Zpívat znamená věřit“. Tak zní slogan izraelské hudební iniciativy Koolulam, která přetváří vztahy mezi lidmi.

Tomu, kdo nemluví hebrejsky, slovo „koolulam“ nic neřekne. Dá se v něm sice zaslechnout módní „cool“ ve smyslu „skvělé, bezvadné“, což není od věci, ale v hebrejštině je název takto označené hudební iniciativy mnohem výmluvnější. Jako složenina odkazuje hned k několika slovům: hlas, sál, všechno i svět.

A propojit mocí společného zpěvu z jednoho místa nejen všechny přítomné, ale co možná lidi na celém světě ať již jakéhokoliv vyznání, národnosti, etnika či kultury [je cílem takového zpěvu; ve jménu lidské vzájemnosti, solidarity a spolupráce.

Iniciativa Koolulam je poměrně nedávná – vznikla před něco více než pěti lety. Její vůdčí osobnost, dnes ani ne třicetiletý absolvent telavivské akademie hudby a tance Ben Yaffet, tehdy spolu se svými přáteli Orem Taicherem a Michal Shahaf vytvořil projekt, jehož působivostí se rovná máloco. Jen si představte: v jednom prostoru se sejde i několik tisíc lidí, kteří se předtím neznali – dospělí nejrůznějšího věku i s dětmi – aby se během hodiny naučili společnou píseň. Na pódiu uprostřed sálu jsou spolu s hudebníky a Ben Yaffetem podle potřeby ještě další dva dirigující, kteří svými pokyny řídí zpěv jednotlivých sekcí publika. Nesčetné hlasy na sebe ze všech stran navazují, slévají se jako vlny a všechny přítomné strhávají v euforii sdílení.

Koolulam nabízí pro každé vystoupení jednu společnou píseň: vlastní anebo přejatou, jako například slavnou „One day“ amerického zpěváka Matisyahua. Roku 2018 Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu spolu s Evropskou vysílací unií vybrali aranžmá této písně v režii Koolulam k vysílání na více než 2000 světových rozhlasových stanicích.

Koolulam vystupuje v Izraeli, kde se na jeho pozvání scházejí lidé ke společnému zpěvu v hebrejštině, arabštině i angličtině, ale se svým projektem vyjíždí i do zahraničí, především Asie, ale například i Jihoafrické republiky. V covidovém čase Koolulam zorganizoval on-line společný zpěv stovek lidí z celého světa z jejich domácího prostředí.

Neméně než zpěv je podstatná i choreografie vystoupení a jeho výsledná filmová podoba. Záznamy vystoupení Koolulam na YouTube, nadšené recenze tisíců diváků mluví samy za sebe.

„Věříme, že lidé mají moc a schopnost měnit skutečnost, ve které žijí, že společenství, jež dá hlasitěji zaznít jednomu každému hlasu, člověka posiluje,“ praví se v programovém provolání. Kooulam. „Takový je ideál, k němuž chceme všechny účastníky inspirovat“.

Za sebe mohu dodat jediné. Oč hůře se o Koolulam mluví, o to lépe se jeho jednotlivá vystoupení poslouchají – a bez přehánění prožívají.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio