Izraelská hudební iniciativa Koolulam přetváří vztahy mezi lidmi

2. leden 2022

„Zpívat znamená věřit“. Tak zní slogan izraelské hudební iniciativy Koolulam, která přetváří vztahy mezi lidmi.

Tomu, kdo nemluví hebrejsky, slovo „koolulam“ nic neřekne. Dá se v něm sice zaslechnout módní „cool“ ve smyslu „skvělé, bezvadné“, což není od věci, ale v hebrejštině je název takto označené hudební iniciativy mnohem výmluvnější. Jako složenina odkazuje hned k několika slovům: hlas, sál, všechno i svět.

A propojit mocí společného zpěvu z jednoho místa nejen všechny přítomné, ale co možná lidi na celém světě ať již jakéhokoliv vyznání, národnosti, etnika či kultury [je cílem takového zpěvu; ve jménu lidské vzájemnosti, solidarity a spolupráce.

Iniciativa Koolulam je poměrně nedávná – vznikla před něco více než pěti lety. Její vůdčí osobnost, dnes ani ne třicetiletý absolvent telavivské akademie hudby a tance Ben Yaffet, tehdy spolu se svými přáteli Orem Taicherem a Michal Shahaf vytvořil projekt, jehož působivostí se rovná máloco. Jen si představte: v jednom prostoru se sejde i několik tisíc lidí, kteří se předtím neznali – dospělí nejrůznějšího věku i s dětmi – aby se během hodiny naučili společnou píseň. Na pódiu uprostřed sálu jsou spolu s hudebníky a Ben Yaffetem podle potřeby ještě další dva dirigující, kteří svými pokyny řídí zpěv jednotlivých sekcí publika. Nesčetné hlasy na sebe ze všech stran navazují, slévají se jako vlny a všechny přítomné strhávají v euforii sdílení.

Koolulam nabízí pro každé vystoupení jednu společnou píseň: vlastní anebo přejatou, jako například slavnou „One day“ amerického zpěváka Matisyahua. Roku 2018 Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu spolu s Evropskou vysílací unií vybrali aranžmá této písně v režii Koolulam k vysílání na více než 2000 světových rozhlasových stanicích.

Koolulam vystupuje v Izraeli, kde se na jeho pozvání scházejí lidé ke společnému zpěvu v hebrejštině, arabštině i angličtině, ale se svým projektem vyjíždí i do zahraničí, především Asie, ale například i Jihoafrické republiky. V covidovém čase Koolulam zorganizoval on-line společný zpěv stovek lidí z celého světa z jejich domácího prostředí.

Neméně než zpěv je podstatná i choreografie vystoupení a jeho výsledná filmová podoba. Záznamy vystoupení Koolulam na YouTube, nadšené recenze tisíců diváků mluví samy za sebe.

„Věříme, že lidé mají moc a schopnost měnit skutečnost, ve které žijí, že společenství, jež dá hlasitěji zaznít jednomu každému hlasu, člověka posiluje,“ praví se v programovém provolání. Kooulam. „Takový je ideál, k němuž chceme všechny účastníky inspirovat“.

Za sebe mohu dodat jediné. Oč hůře se o Koolulam mluví, o to lépe se jeho jednotlivá vystoupení poslouchají – a bez přehánění prožívají.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio