Jak žijí Židé v Německu, Izraelci slaví tři novodobé svátky a Felix Kolmer má 100. narozeniny

1. květen 2022

Jak se dnes žije Židům v Německu? Izrael v těchto dnech slaví tři svátky. A 100. narozeniny v příštím týdnu oslaví vědec Felix Kolmer.

Proměny židovské komunity v Německu

Řada Židů má i 80 let po válce problém navštívit Německo. Ale jsou i tací, které to do spolkových zemí naopak táhne. Dokonce platí, že Německo je dnes se svými 200.000 Židy jedinou evropskou zemí, jejíž židovská komunita roste. Kamila Schusterová mluvila o současné situaci Židů v Německu s tamním předsedou Ústřední rady Židů Josefem Schusterem.

Jak německou komunitu proměnil příchod ruských Židů? A jakým problémům dnes čelí Židé ve spolkových zemích? Poslechněte si Josefa Schustera.

Den obětí šoa, Den vzpomínek na padlé vojáky a Den nezávislosti: Izrael slaví 3 novodobé svátky

„Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal,“ říká se v Žalmu 78. Paměť a vyprávění hraje v židovství od biblických dob velkou roli a je tomu tak i dnes. Na tyto dny připadají podle židovského kalendáře hned tři novodobé svátky, které se připomínají obzvlášť v Izraeli. Pokračuje Leo Pavlát.

Proč se tyto tři dny připomínají blízko sebe? A jak odrážejí novodobé dějiny Izraele? To přibližuje Leo Pavlát.

100 let Felixe Kolmera

Narodil se 3. května 1922 a ve středoevropském prostoru prožil celé následující století. A to do slova a do písmene. Letos se totiž vědec Felix Kolmer dožije rovných 100 let. Jako rodák z Prahy přežil holokaust, po válce dostudoval a přednášel fyziku a akustiku na elektrotechnické fakultě ČVUT. Vydal na 200 odborných publikací a knih. V současnosti žije v domově sociální péče Hagibor, kam za ním s mikrofonem zašla Daniela Brůhová.

Jak Felix Kolmer vzpomíná na své válečné útrapy? Kdy se seznámili s jeho ženou? A kolikrát se kvůli dějinným zvratům museli nechat oddat?

Poslechněte si celý magazín Šalom alejchem. Moderuje ho Tomáš Töpfer.

autoři: Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání , Leo Pavlát , Noemi Fingerlandová
Spustit audio