Jan Zrzavý miloval Krucemburk na Vysočině. Nechal se pohřbít pod kostelní věží

11. listopad 2015
Po těchto schodech kráčel Jan Zrzavý ke kostelíku

Slavný český malíř Jan Zrzavý by se letos dožil 125 let. Jeho obrazy jsou známé po celém světě a prodávají se za obrovské částky. Jaký to byl ale člověk a jak žil? V Krucemburku na Havlíčkobrodsku, kam se často vracel a kde je i pohřbený, ho znají jako vousatého chlapíka s legrační čepičkou, který uměl být i nevrlý.

Krucemburští měli Jana Zrzavého rádi a dodnes na něj vzpomínají. „Jan Zrzavý měl velice rád Krucemburk, a jak on sám říkal, narodil se v Okrouhlici, ale za své rodiště považoval Krucemburk,“ říká Marta Rejžková ze Společnosti Jana Zrzavého.

Do Krucemburku slavný malíř přijížděl za svými příbuznými a motiv zdejšího náměstí se dokonce objevil na dvou jeho obrazech. „Po těch schodech nahoru ke kostelu Jan Zrzavý často chodil. Jako dítě si ho pamatuji, jak tady chodil s tou svou typickou čepičkou,“ vzpomíná Marta Rejžková.

Hrob s dobrým výhledem na hodiny

Jan Zrzavý má v Krucemburku i hrob. Slavnostní pohřeb sice proběhl v Praze, ale podle jeho přání se jeho ostatky uložily v Krucemburku. Hrob ale nenajdete mezi ostatními na místním hřbitově. „Často navštěvoval pana faráře Krandu a domlouval se s ním, kde bude pohřbený. Vyhlédl si místo pod kostelní věží. Údajně proto, aby dobře viděl na hodiny,“ říká Marta Rejžková. Farář malířovo přání splnil. Ke hrobu teď vede dlážděná cestička.

Krucemburské náměstí Jana Zrzavého

Zajímavý je i příběh náhrobního kamene. Ten navrhl sám Jan Zrzavý, ale původně stál nad hrobem jeho matky a bratra v Čáslavi. Po smrti malíře přenesli příbuzní náhrobek i s ostatky do Krucemburku.

Krucemburk dodnes na malíře Jana Zrzavého vzpomíná. V informačním centru je pamětní síň a umělcovo milované náměstí dostalo jeho jméno. Společnost Jana Zrzavého pořádá vzpomínkové večery a výstavy. Teď aktuálně je jedna zajímavá výstava v budově Základní umělecké školy. Najdete tam reprodukce málo známých děl z pobytu Jana Zrzavého v Benátkách.