Jeskyně Drápka nad Vrbatovým Kostelcem ukrývala loupežníka nebo havíře

28. březen 2016
Česko – země neznámá

Na svahu Kostelecké hůry nad Vrbatovým Kostelcem na Chrudimsku je malá skalka s vytesaným otvorem a komínem pro odvod kouře. Podle pověsti se v ní schovával před spravedlností žhář a loupežník Soldat. Možná ale sloužila jen jako přístřešek horníků, kteří tu hledali nová naleziště.

Vesnice Vrbatův Kostelec leží asi pět kilometrů jihovýchodně od Chrasti na Chrudimsku. Okolní borové a bukové lesy jsou ideálním terénem pro pěší turistiku. Ve stráni nad potokem Žejbro se nachází jeskyně zvaná Drápka. Místní obyvatelé už zapomněli, proč se jí tak říká, a ani vesnická kronika její název nijak neosvětluje.

V pískovcové skále je lidskou rukou vytesaný otvor o průměru asi 150 centimetrů, ve vrchní části má skála proraženou štěrbinu, která snad sloužila k odvodu kouře. Zda ruka, která toto dílo vytesala, byla ruka zoufalého loupežníka, nebo ruka zručného havíře, se dnes už těžko dozvíme.

Pověst první: loupeživý Soldát

Místní legenda praví, že se v jeskyni skrýval loupežník Soldát. Býval kdysi prvorozeným synem na statku ve Vrbatově Kostelci. Byl ale poněkud problematický, rodičů si nevážil a o hmotné statky nedbal. A tak ho otec nechal odvést na vojnu. Pravděpodobně nikdo nepočítal s tím, že by se hoch mohl vrátit živý.

Horní cesta značená zelenou turistickou značkou vede po vrstevnici Kostelecké hůry

On se však po 12 letech od vojska vrátil a požadoval po mladším bratrovi, novém hospodáři na statku, podíl na dědictví. Jeho žádost znamenala tahanice a vleklý spor, až byl nakonec vyhnán a vyděděn. Rozzlobený Soldát přísahal pomstu. Hospodářství skutečně brzy nato vyhořelo a jediným podezřelým byl samozřejmě Soldát.

Ten se potloukal po lesích a živil se krádežemi. Pro celé okolí byl velmi nebezpečný. Nakonec vesnice požádala o vojáky z Chrudimi, kteří ho po honičce v místních lesích dopadli a odvezli do Chrudimi, kde byl popraven.

Druhá verze: úkryt horníků před nepřízní počasí

Místní kronikář Jan Třísko se ale přiklání k jiné verzi. Za dob pánů z Rychmburku se na počátku 19. století hledalo v těchto místech uhlí. Kopaly se hluboké štoly a v pískovcovém podloží se pátralo po vydatných uhelných žilách.

Jeskyně je výletním cílem už odpradávna

Tuto skutečnost dokládají i nešťastná úmrtí dvou zkušených horníků, kteří sem byli povoláni z nedaleké Lukavice. Horníci jsou pochováni na hřbitově ve Vrbatově Kostelci. Dochovala se i ohledací zpráva lékaře povolaného ze Skutče, která praví, že se oběti udusili „zlejm plynem“.

V mapě je toto místo označeno jako Kostelecká hůra, lidé z okolních obcí mu ale neřeknou jinak než Dusavec. Místní naleziště černého uhlí se nakonec ukázala jako velmi slabá, a tak se s rozsáhlejší těžbou vůbec nezačalo.

Jeskyně Drápka proto mohla sloužit i jako úkryt horníků před deštěm a sněhem. Měli na tak těžkou práci, jako bylo vytesání otvoru do skály, kvalitní nástroje a určitě byli v oboru kutání zdatnější než loupežník Soldát.

autor: KSA
Spustit audio