Kaple svaté Barbory stojí na vrchu jménem Modla. Býval prý pohanským obětištěm

12. červenec 2017
Česko – země neznámá

Necelý kilometr od hradu Buchlova na Uherskohradišťsku stojí na vrcholu kopce jménem Modla Kaple svaté Barbory, lidově zvaná Barborka. Původně měl na jejím místě vyrůst objekt mnohem větší - trinitářský klášter. Z něj ale na Modle zůstaly pouze základy.

Proč se kopci, na kterém Kaple svaté Barbory stojí, říká Modla? „Protože se předpokládá, že kopec Modla sloužil jako pohanské obětiště již v dobách keltské kultury,“ prozradil Marek Kopecký, průvodce v Kapli svaté Barbory.

Kaple sloužila především jako rodová hrobka pro majitele buchlovského panství, ale jsou zde pochováni také soudcové loveckého práva a poustevníci řádu svatého Františka, kteří se o kapli starali až do 30. let minulého století.

Při vstupu do kaple spatříme po stranách posmrtné obrazy Zikmunda I. Berchtolda a jeho manželky hraběnky Ludmily Wratislavové z Mittrowitz. „Jedná se o unikátní obrazy pocházející z 19. století,“ dodává Marek Kopecký.

Hrabě Zikmund I. zahájil po studiích kariéru ve státních službách. V roce 1849 se zúčastnil povstání v Uhrách. Po krvavé porážce povstání v roce 1849 hrozil aktivnímu Berchtoldovi, jako jednomu z iniciátorů vzpoury, trest smrti. Na základě četných přímluv jeho manželky hraběnky Ludmily, která byla kdysi první dvorní dámou na císařském dvoře, byl trest smrti císařem Františkem Josefem I. zmírněn na doživotní domácí vězení. Zikmund I. Berchtold tak strávil zbytek života na Buchlově a Buchlovicích, kde v roce 1869 zemřel. „Říká se, že dva měsíce po smrti Zikmunda zemřela žalem i hraběnka Ludmila,“ doplňuje Kopecký.

Mezi další zajímavé náhrobky patří náhrobek Jana Nepomuka Petřvaldského, který byl pravděpodobně zavražděn na objednávku. Nejcennějším náhrobkem je bezesporu ten, který patří Zikmundovi II. a Josefíně Berchtoldovým. Zdobí jej terakotový reliéf Madony s Ježíškem. Autorem je Giovanni Pietro Tencalla, císařský dvorní architekt, který mimo jiné projektoval zámecký komplex v Kroměříži. Giovanni Pietro Tencalla je považován i za zakladatele Kaple svaté Barbory.

Při vstupu do kaple spatříme po stranách posmrtné obrazy Zikmunda I. Berchtolda a jeho manželky hraběnky Ludmily Wratislavové z Mittrowitz

V současné době se ke Kapli svaté Barbory konají poutě dvakrát ročně, a to na svátek Nejsvětější Trojice a Nanebevzetí Panny Marie. Kaple leží v nádherném pohoří Chřibů obklopena zajímavými turistickými trasami a cyklostezkami. V její blízkosti můžete navštívit například Archeoskanzen Modrá nebo poutní místo Velehrad.

autor: Saskia Mišová
Spustit audio