Karel IV. pro Nové Město pražské navrhl na svoji dobu moderní urbanistický koncept. Mělo tři náměstí

11. březen 2024

Nové Město pražské je příkladem ambiciózních politických záměrů Karla IV. a zároveň ukázkou jeho osobního vztahu k Praze.

Zbudování města mělo povznést České království a jeho dominantu v kontextu celé Svaté říše římské. Svou velikostí, významem a reprezentativností měla Praha předčit jiné evropské metropole. Snad proto je Karlovo náměstí – někdejší Dobytčí trh – se svými osmi hektary jedním z největších v Evropě.

Zakládací listiny vydal císař roku 1348 a stanovil v nich nezvykle přísné podmínky pro novou zástavbu – nové domy musely být kamenné a jednopatrové. Uliční čáry byly přesně stanoveny a stavebník, který je nedodržel, byl potrestán a dům zbořen. Aby panovník urychlil výstavbu, osvobodil město od daní a poplatků po dobu 12 let. Investoři však museli stavby domů dokončit do 18 měsíců.

Na rozdíl od tehdejších středověkých měst s křivolakými a úzkými uličkami Karel IV. pro Nové Město navrhl na svoji dobu moderní urbanistický koncept. Mělo tři náměstí – Dobytčí trh, Koňský trh a Senný trh – spojená navzájem velmi širokými ulicemi. Od Starého Města zůstalo odděleno hradbami několik dalších století.

Spustit audio