Karlovy Vary ukrývají základy dvou středověkých tvrzí

21. květen 2014
Česko – země neznámá

Kdo by neznal lázeňské město Karlovy Vary. Víte ale, kde najdete v Karlových Varech vůbec nejstarší dochovaná obydlí až z 12. století? Jejich základy jsou dodnes patrné v Dalovicích a také na místě dnes již zaniklé obce Přemilovice nedaleko Sedlce. Zatímco základy Dalovické tvrze jsou dobře přístupné a vede k nim i naučná stezka, tvrz v bývalých Přemilovicích není vůbec jednoduché najít.

Vůbec nejstarší tvrzí na území dnešních Karlových Varů je ale tvrz Sedlec, o které píše i Kosmas ve své kronice. Stopy po této tvrzi ovšem dosud nikdo neobjevil.

Podle některých pramenů vznikla Dalovická tvrz mimo jiné k ochraně obchodní takzvané sedlecké stezky, vedoucí z Chebu přes Loket, Sedlec a Dalovice směrem na Žatec. Tvrziště v Dalovicích se nachází na uměle navýšeném pahorku na západním svahu údolí. Nad terénem tehdy tvrz vyčnívala přibližně o deset metrů.

Podle Jana Tajera z karlovarského muzea to bylo znakem středověku bydlet na vyvýšeném místě. Když už jste neměli vhodný pozemek, tak jste si ho upravili právě umělým navýšením. Zkrátka, kdo tehdy něco znamenal, musel bydlet na kopci. Tvrz měla obvykle tři patra. V prvním patře byla společenská místnost, ve druhém bydlel majitel a ve třetím bývalo skladiště.

Ukryté základy tvrziště v Přemilovicích

Přemilovickou tvrz dodnes obklopuje vodní příkop

Z Dalovic jsou to k přemilovickému tvrzišti necelé čtyři kilometry. Musíte jít do obce Sedlec a tam do Hraniční ulice. U ní už uvidíte soustavu rybníků. A po naznačené pěšince dojdete při troše štěstí až k přemilovickému tvrzišti – tedy k základům někdejší přemilovické tvrze.

I tato tvrz vznikla pravděpodobně již ve 12. století. První písemná zmínka o zdejší osadě pochází ale až z roku 1464. Tvrziště s pozůstatky dnes již zaniklé gotické vodní tvrze se nacházejí v těsném sousedství rybníku u bývalého poplužního dvora Přemilovice.

Dodnes funkční vodní příkop přemilovického tvrziště

Oblast změnila povrchová těžba kaolínu, okolí tvrze se ale zachovalo, včetně ochranných valů. Kamenné základy přemilovické tvrze dodnes chrání „funkční“ vodní příkop. A k její návštěvě určitě potřebujete trochu odvahy a dobrou obuv. Přeci jen vyrážíte k tvrzi dosud chráněné vodním příkopem.

Při archeologických průzkumech v oblasti karlovarských tvrzišť v letech 1938 a 1941 prováděných německým archeologem Viktotrem Karellem byly navíc objeveny nálezy pocházející z období neolitu, tedy přibližně z doby 5 000 let př. n. l. Při revizních archeologických průzkumech v roce 2001 už sice čeští archeologové žádné další neolitické fragmenty neobjevili, zato našli artefakty z konce doby bronzové.


Dalovická tvrz

Přemilovická tvrz

autor: Pavel Halla
Spustit audio