Kde sídlil arcibiskup Metoděj? Odborníci si myslí, že na výšině v Uherském Hradišti

29. prosinec 2020

Jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit z období Velkomoravské říše se nachází v jihovýchodní části Uherského Hradiště, na takzvané Sadské výšině. Výšina svatého Metoděje představuje pozůstatky významného církevního komplexu z tohoto období. Archeologové se navíc domnívají, že tam byl pohřben i samotný svatý Metoděj.

Archeologové na výšině objevili velkomoravský kostel a celý církevní areál. Sakrální objekt pochází z přelomu 8. a 9. století, takže jde o nejstarší církevní stavbu moravských Slovanů vůbec. Největšího rozmachu dosáhlo sadské církevní centrum během druhé poloviny 9. století za arcibiskupa Metoděje, který tam byl pravděpodobně v roce 885 i pohřben.

„Předpokládáme, že tady byl po své smrti Metoděj uložen, ovšem při archeologickém výzkumu se jeho ostatky nenašly a my se proto domníváme, že je nejspíš odnesli jeho žáci, když opouštěli Velkou Moravu,“ říká Tomáš Chrástek, vedoucí oddělení archeologie a historie Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

A k čemu se areál na výšině původně využíval? „Na základě analogií je možné předpokládat, že celý areál sloužil jako klášter a byl současně sídlem samotného arcibiskupa Metoděje,“ přibližuje domněnku historiků Tomáš Chrástek.

Z Výšiny sv. Metoděje se příchozím navíc naskýtá krásný výhled na Uherské Hradiště a pohoří Chřiby

Z Výšiny sv. Metoděje se příchozím navíc naskýtá krásný výhled na Uherské Hradiště a pohoří Chřiby. „Místo má samo o sobě určitou mystiku – genius loci. A ten je zachován dodnes. Když si odmyslíme rušnou dopravní tepnu, obchodní centra a paneláky a vžijeme se do doby 9. století, kdy toto místo obtékala řeka Morava a bylo zde vybudováno Velkomoravské sídliště, tak musel mít areál úplně jinou atmosféru, než dnes,“ dodává Chrástek.

Výšina svatého Metoděje nepozbyla významu ani po zániku Velké Moravy. Od 10. do 12. století bylo u kostela pohřbeno dalších zhruba 850 obyvatel z blízkého okolí. Díky tomu jde o nejrozsáhlejší pohřebiště povelkomoravského období na Moravě. Podle archeologů množství pohřbených dokazuje, že si lidé v době Velké Moravy uvědomovali význam místa, které bylo spojené s působením Metoděje, případně s jeho hrobem jako relikvií.

autor: Saskia Mišová
Spustit audio