Když je každý den štědrý. Na zámku v obci Štědrá odhalili obří barokní malbu

23. prosinec 2016
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zámek ve Štědré

Na Karlovarsku najdete obec, ve které mají s trochou nadsázky štědrý každý den a každý večer. Obec se totiž jmenuje Štědrá. Mají tam i rozlehlý barokní zámek, bohužel značně zchátralý. Od roku 2012 ho pomalu opravují, veřejnosti se tak zatím otevírá jen výjimečně.

Barokní zámek nechal vystavět hrabě Ferdinand Jakub Kokořovec z Kokořova v polovině 18. století v západní části obce Štědrá nebo také Stiedra. Po požáru v roce 1744 byl zámek přestavěn v pozdně barokním slohu. Posledním majitelem v šlechtickém slova smyslu byl jistý průmyslník pasovaný na rytíře pan Menšík, který zámek dostal darem ještě za Rakouska-Uherska.

Z jeho doby můžete vidět třeba zajímavý erb nad hlavním vchodem. Po druhé světové válce to šlo se Štědrou i zámkem z kopce. Z oblasti bylo vysídleno německé obyvatelstvo a s ním odešla i veškerá historie místa.

Po roce 1945 se ze zámku stal zemědělský podnik, nějaký čas v něm sídlila i zemědělská škola nebo Okresní národní výbor. Zámek se necitelně přestavoval a upravoval. Plastiky, fresky, malby, výzdoba. Všechno zmizelo. Na počátku 90. let 20. století navíc zámek doplatil na chaotickou privatizaci a nevyužívaný objekt postupně dál chátral.

Nejdříve se opravy dočkal vstupní sál zámku

Zámek ve Štědré zachraňuje sama obec

V roce 2011 koupila zdevastovanou stavbu obec Štědrá, která ihned přistoupila k záchranným pracím. Zámek se dočkal nové střechy a nejnutnější opravy zdí, které se už rozpadly.

Postupně se opravují další vnitřní místnosti, samozřejmě pod dohledem Národního památkového ústavu a restaurátorů. Odměnou za práci byl nedávný objev barokní kaple v části bývalé jídelny, konkrétně v místě, kde se po dlouhá desetiletí socialismu škrábaly brambory. Restaurátorům se tu podařilo odhalit desetimetrovou barokní malbu.

Už dnes můžete na zámku obdivovat zajímavou expozici dětských kočárků nebo krásně opravené fresky v kapli a na dalších místech vnitřních prostor. Také tu najdete údajně druhé nejdelší průchozí zámecké křídlo u nás.

Duha u Štědré na Karlovarsku

Zatím se zámek veřejnosti otevírá postupně a spíš příležitostně. Tak, jak přibývají další opravené místnosti, protože je na objektu stále co renovovat. Snad tedy budou potřební mecenáši a sponzoři ke Štědré i nadále štědří.

autor: Pavel Halla
Spustit audio