Keltské oppidum Závist ožívá díky 3D filmu. Virtuální prohlídka vás vrátí v čase

8. leden 2018
Česko – země neznámá

V Dolních Břežanech na Praze-západ se kdysi nacházelo největší keltské oppidum v Čechách jménem Závist. Životu dávných Keltů se v místním Regionálním informačním centru stále věnují, a tak si můžete prohlédnout velké množství replik nálezů a navíc se vydat do opravdu dávné historie.

Zdejší podmínky byly pro stavbu opevněného sídla ideální – dobrá geografická poloha, úrodná půda, obchodní stezka a naleziště zlata. Není divu, že plošina na vrchu Hradiště byla osídlena už od doby bronzové.

Expozice představuje sídelní oblast dnešních Dolních Břežan, Lhoty a Závisti jako odpradávna vzkvétající místo. Místní obyvatelé vynikali ve všech dobách jak zvládnutím moderních technologií (hrnčířství, metalurgie kovů, zprvu bronzu, později železa, kovolitectví zlata a stříbra, impozantní stavby), tak kontakty ve vzdálených oblastech celého světa.

Ve vitrínách si můžete prohlédnout překrásné šperky a zdobené spony, které se vyráběly přímo na Závisti. Některé šperky dokonce zdobí dovážené jantary. Expozice ukazuje i první keltské klíče, zdobné skleněné korále, zbraně a mince – tzv. „duhovky“.

Na své si přijdou také zájemci o archeologii

U vchodu najdete velmi zajímavou ukázku stratigrafické metody archeologického výzkumu. Jedná se o skleněnou vitrínu, ve které je v průřezu viditelná ukázka nánosu vrstev, které se ukrývají v zemi pod námi. Archeologové při výzkumu jednotlivé vrstvy rozeznávají podle zabarvení. „V nejhlubších částech jsou nejstarší nálezy a směrem k povrchu jsou nálezy mladší a mladší. Vidíme tu barevnou odlišnost jednotlivých vrstev a v nich ukotvené archeologické nálezy, čímž je můžeme datovat,“ vysvětluje Dana Chmelíková, dokumentátorka z Regionálního muzea v Jílovém u Prahy.

Stroj času vás zavede mezi Kelty

Hned u vstupu najdete průřez skleněným panelem, který demonstruje stratigrafickou metodu archeologické práce. Jsou na něm vidět na sobě naskládané barevně rozdílné vrstvy půdy z jednotlivých období, které uchovávají různé nálezy napříč celou historií. Jednotlivé panely pak přibližují například rozvoj zemědělství a rybolovu od prvního osídlení této oblasti.

Pohled do hlavní místnosti Infocentra

Jakkoliv jsou repliky nálezů z keltského oppida Závist úchvatné, na každého zapůsobí zejména promítání 3D filmu, který ho ve virtuální prohlídce vtáhne do celé místní historie. Pro umocnění pocitů sedí návštěvník při promítání v uzavřeném tmavém prostoru.

CAVE - jak se promítací místnost nazývá - je vlastně jakýmsi strojem času. Návštěvník si nasadí speciální brýle a dál už jen sleduje, jak se před ním odvíjí místní historie od mladší doby kamenné, tedy přibližně od roku 5500 před naším letopočtem, až do zničení oppida Germány v 1. století našeho letopočtu.

Spustit audio