Krannerova kašna na pražském Smetanově nábřeží po letech opět slouží svému účelu

22. březen 2016
Česko – země neznámá

Až do poloviny 19. století bylo dnešní Smetanovo nábřeží v Praze mezi Karlovým mostem a Národním divadlem jen volným písčitým prostranstvím, které se pozvolna svažovalo k řece. V letech 1841 až 1845 zde vzniklo první pražské kamenné nábřeží. Dnes ho navíc zdobí pozoruhodná kašna a zároveň pomník.

Krannerova kašna či Pomník Františka I. nebo Hold českých stavů je téměř 30 metrů vysoká stavba tyčící se v parčíku Národního probuzení. Má tvar fiály a stojí od roku 1850. Kašnu zdobí figury tehdejších českých krajů, alegorická postava Prahy, a sochy vědy, umění, míru, hojnosti, orby, hornictví, průmyslu a obchodu.

Nápad postavit císaři Františku I. pomník se zrodil už v dubnu 1835, krátce po jeho smrti. Pak se deset let přemýšlelo, jak by měl vypadat. Základní kámen položili v srpnu 1845 a pět let nato bylo hotovo. Realizace se protáhla i kvůli revolučním událostem v letech 1848 až 1849.

Kašnu v novogotickém stylu, jejímiž autory byli architekt Josef Kranner, spolutvůrce dostavby chrámu svatého Víta, a sochař Josef Max, slavnostně odhalili roku 1850. Do pomníku ve tvaru vysoké fiály, vyrůstající z osmicípé nádrže, byla pod baldachýn vsazena bronzová jezdecká socha císaře.

Nápad postavit císaři Františku I. pomník se zrodil už v dubnu 1835, pak se deset let přemýšlelo, jak by měl vypadat

Ta ovšem v kašně pobyla jen krátce. V červnu 1919, po vyhlášení samostatného Československa, v atmosféře odporu ke všemu habsburskému, jezdeckou sochu sundali a odstěhovali do lapidária Národního muzea. Tam odpočívala dlouhá desetiletí. Až v souvislosti s opravou se František I. v roce 2003 do kašny vrátil. Současně sem byla opět přivedena voda a kašna začala sloužit svému původnímu účelu.

Spustit audio