Kutnohorským náboženským smírem česká reformace zavřela dveře za středověkem a otevřela se novověku a jeho novým výzvám

26. prosinec 2023

Po dvou dlouhých obdobích husitských válek se podařilo ujednat v březnu roku 1485 na českém zemském sněmu v Kutné Hoře smír mezi kališníky a katolíky.

Dohoda zaručovala vzájemné uznání obou liturgických bohoslužebných forem – vysluhování eucharistie „pod obojí způsobou“, tedy chleba i vína z kalicha, a svobodu volby vyznání i pro poddané, jak to přiznávala už kompaktáta z 5. července 1436.

V této dohodě mezi zástupci obou stran byla basilejská kompaktáta prohlášena za základní zemský zákon, kališnická i katolická víra byly zrovnoprávněny a na 31 let byl vyhlášen náboženský smír v zemi.

Tato smlouva uzavřela dlouholeté náboženské spory v Čechách a znamenala definitivní tečku za husitskými válkami. Na sněmu v roce 1512 byla pak smlouva potvrzena a prodloužena na věčné časy. Basilejskými kompaktáty a především Kutnohorským náboženským smírem česká reformace zavřela dveře za středověkem a otevřela se novověku a jeho novým výzvám.

Spustit audio