Kutnohorští havíři se rozhodli bojovat za svá práva. Několik jich však bylo nevinně, zato úkladně, popraveno

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poděbradech, známý také jako Havířský kostelík, je spojen s příběhem, který se stal na konci 15. století za vlády krále Vladislava Jagellonského.

Stojí na místě, kde roku 1496 popravili deset vůdců povstání kutnohorských havířů. Kutná Hora tou dobou byla velmi významné a bohaté město, protože zde havíři dolovali spoustu stříbra.

Havíři pracovali v těžkých podmínkách a jednoho dne se rozhodli bojovat za svá práva. Vytáhli za město, na kopci Kaňku si postavili opevněné hradiště a chtěli tak přinutit své pány k vyjednávání. Jenže se přepočítali. K hradišti se přiblížil temný zástup ozbrojenců pěších i jízdních a hradiště obklíčili.

Havířům tak nezbylo než vybrat nejvýřečnější muže, kteří pojedou s velitelem vojska na poděbradský hrad. Prý se jim nic nestane a dostane se jim dokonce slyšení u krále. Nic takového se ale nekonalo. Vzpurní havíři putovali bosí z hradu rovnou za město, kde měl kat pod starým rozložitým dubem připravený špalek a sekyru. To, že byli havíři popravení nevinně, uznal i král Vladislav, když se o tom po čase dozvěděl. Ale to už bylo pozdě.

autor: Jitka Škápíková
Spustit audio