Lazurový vrch na Tachovsku je plný mramoru a prošpikovaný štolami

28. duben 2016
Mramorová jeskyně

Přírodní rezervace Lazurový vrch na Tachovsku v Plzeňském kraji nabízí výlet hned do několika světů. Na vrcholu kopce byly odhaleny stopy po středověkém hradu, od 15. století se v oblasti těžilo kde co. Dnes tu nerušeně vládne příroda. V létě vrch pokrývají nekonečné pásy mechů a kapradin, v zimě v bývalých štolách zimují netopýři.

Vzácné a chráněné jsou na Lazurovém vrchu také suťové lesy s jedlí bělokorou a třešní ptačí na vápenitém podloží hory. Některé části porostu mají dokonce pralesní charakter. Jsou ale mladé. Vznikly až po zániku středověkého hradu a ukončení těžby v oblasti. Do té doby býval kopec holý.

Hrad Michalšperk, objevený teprve v 80. letech minulého století, dnes připomíná jen pár kamenů. Středověká pevnost ve 13. století stála na samém vrcholu Lazurového vrchu ve výšce 650 metrů nad mořem. Musel to být impozantní pohled do hlubokého údolí klikatícího se Kosího potoka.

Na rozdíl od rozvalin bývalého hradu jsou tu dodnes značně patrné známky po těžbě. Hlubině se tu kdysi těžilo i stříbro a další vzácné kovy. Pod povrchem pak třeba krystalický vápenec. Z něj se pod kopcem vyrábělo vápno a z nejhezčích kamenných bloků mramorové díly pro stavby a sochy.

Většina štol je z bezpečnostních důvodů nepřístupná. Opatrně můžete nahlédnout do největšího lákadla Lazurového vrchu – Mramorové jeskyně.

Netopýři, klaminka a klápěnka

Výlet na Lazurový vrch si můžete naplánovat kdykoli. Jen v zimním období pamatujte, že ve štolách spí netopýři. Ze vzácných rostlin tu rostou samorostlík klasnatý, vraní oko čtyřlisté, lesní druhy vstavačovitých kruštík širolistý a hlístník hnízdák.

Mramorové sloupy

Vlhké vstupy do starých štol se od jara do podzimu zelenají řadou vzácných vápnomilných mechorostů například z rodu klaminka a kápěnka. Nezoufejte, pokud se v těch botanických informacích nevyznáte.

Pod Lazurovým vrchem najdete informační tabuli. Přírodní rezervace Lazurový vrch je ve správě Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. A jak se na Lazurový vrch dostat? Z Dolního Kramolína je to sem údolím Kosího potoka kilometr a půl. S autem se dá zaparkovat i přímo pod vrchem.

Spustit audio
autor:Pavel Halla
  • Tipy na výlet