Levý Hradec: Z původní rotundy z Bořivojovy doby se zachovaly pouze základy pod podlahou dnešního kostela

30. květen 2024

O Levém Hradci píše už Kronikář Kosmas v souvislosti s bájnou luckou válkou. Zde podle něj nalezl za války s Lučany úkryt kníže Neklan, jeden z nástupců legendárního Přemysla na knížecím stolci.

Raně středověké hradiště situované nad levým břehem Vltavy na území dnešního města Roztoky, bylo pravděpodobně původním sídlem přemyslovského knížete Bořivoje I. Ten zde nechal ve druhé polovině 9. století vybudovat první křesťanský kostel v Čechách, zasvěcený svatému Klementu.

Další významnou událostí, kterou písemné prameny zmiňují v souvislosti s tímto místem, se 19. února 982 stala volba Slavníkovce Vojtěcha druhým pražským biskupem a prvním biskupem českého rodu.

Po přesunu centra přemyslovské moci na Pražský hrad význam Levého Hradce postupně upadal, ačkoli královští úředníci zde sídlili ještě za dob Přemysla Otakara I. Na dlouhá staletí se pak na Levý Hradec pozapomnělo.

Do centra pozornosti se vrátil až v době národního obrození, kdy se tu také začal provádět archeologický průzkum. Z původní rotundy z Bořivojovy doby se zachovaly pouze základy pod podlahou dnešního kostela.

autor: Jitka Škápíková
Spustit audio