Loreta v Kosmonosích věrně kopíruje originál domku Panny Marie z italského Loreta

2. červenec 2015
Česko – země neznámá

Loretou se v přeneseném slova smyslu nazývá každý svatostánek věnovaný Panně Marii. Podle legendy byl totiž původní domek Panny Marie poté, co byl na konci 13. století zničen muslimy, přímo z Nazaretu přenesen anděly do italského Loreta. Ve druhé polovině 15. století byl v loretánské bazilice kolem Svaté chýše neboli „Santa Casy“ vybudován mramorový chrám sloužící jako ochranná schránka.

Proto jsou mezi Loretami nejvíc ceněny stavby, které se blíží italskému originálu. Z tohoto hlediska je jednou z nejvýznamnějších Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavi ve Středočeském kraji.

Loreta v Kosmonosích je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu na sever od Alp. Dnešní loretánský soubor objektů tvoří nejen samotná Santa Casa, ale také vysoká věž sloužící jako zvonice, kostelík sv. Martina a okolní ambity ohraničující celý areál.

Kaple sv. Martina

Ten byl vybudován v letech 1673 až 1707 za Humprechta Jana Černína z Chudenic, císařského velvyslance v Benátkách, a později jeho syna Heřmana Jakuba. Stavbu projektoval italský stavitel G. B. Alliprandi. Venkovní stěny Svaté chýše jsou zdobeny reliéfy ze života Panny Marie a ve výklencích ambitů jsou umístěny sochy proroků. Vnitřek je zdoben imitacemi originálních fresek z italského Loreta.

Po celém areálu kosmonoské Lorety jsou rozestavěny barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka, který patřil k významnému rodu sochařů a řezbářů pocházejícího z Kosmonos. Přímo na oltáři kaple sv. Martina je k vidění překrásná Jelínkova polychromovaná socha sv. Martina.

Reliéfy Santa Casy jsou věrnými kopiemi originálu v italském Loretu

Expozici z děl rodu Jelínků si můžete prohlédnout přímo v loretánském areálu – především v loretánské Galerii umístěné v prostorách kaple sv. Martina a v místním Lapidáriu.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2607.219370865877!2d14.930452739259447!3d50.43858101302497!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4709545ace94a7db%3A0xbfc953112784f352!2sBoleslavsk%C3%A1+300%2F14%2C+293+06+Kosmonosy!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1435829581125" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
Spustit audio