Lysá hora je královnou Moravskoslezských Beskyd. Televizní vysílač její korunou

Vysílač na vrcholu Lysé hory
Vysílač na vrcholu Lysé hory

Nebýt vysílače na Lysé hoře, mnozí lidé by z dálky nepoznali nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Také by si nemohli naladit některé programy na své televizi a neměli by signál mobilního operátora. A určitě by na vrchol Lysé hory nemohli houfně jezdit cyklisté a rodiny s kočárky.

Asfaltová cesta z Krásné - Papežova až na vrchol Lysé hory vznikla právě kvůli stavbě vysílače. O ní bylo rozhodnuto v polovině 70. let. První signál poslala 77 metrů vysoká anténa do éteru 1. března 1980. Za tu dobu se mnohé změnilo. Nejen na vrcholu Lysé hory, ale také v samotném objektu vysílače

Na vrcholu Lysé hory přibyly nové chaty, starý dobrý bufet Šantán zmizel. Pravověrní Lysaři, kteří denně zdolávají její vrchol, nesou změny s nepříliš velkou libostí. Daleko víc než romantický kout v přírodě to tady připomíná malé městečko.

I v tom je Lysá hora unikátem. Snad na žádném jiném horském vrcholu nenajdete tolik staveb na tak malé ploše. Jen samotného vysílače jako by se netýkal běh času. Z jeho ochozů pozorují okolní změny správci tohoto objektu. Mnozí už více než 30 let.

I takovýto výhled se naskytne správci vysílače

Když se ve druhé polovině 70. let začalo se stavbou televizního vysílače, byly technologie umožňující šíření televizního signálu naprosto odlišné od těch dnešních. A tak se stalo, že i v době, kdy začal vysílač konečně sloužit svému účelu, nebyly všechny jeho sály plně využity.

V současné době digitalizace se veškeré potřebné technické vybavení vejde do jedné malé místnosti. Ale ani tak nezeje velkoryse koncipovaná šestipodlažní budova vysílače prázdnotou. Jsou přeci i jiné signály, které je třeba šířit do dálky.