Maltézské náměstí obklopují pozoruhodné stavby. V jedné byla nejstarší pražská pošta

10. leden 2018
Nejstarší pošta v Praze, žlutá budova vlevo

Maltézské náměstí patří k nejstarším lokalitám na Malé Straně. Dominantní kostel Panny Marie pod řetězem byl původně románský, následně gotický a nakonec přestavěný ve stylu baroka. Zajímavých objektů je ale na poměrně malém prostoru naskládaných mnohem víc.

Kolem roku 1158 věnoval král Vladislav I. rozsáhlé pražské pozemky na malostranském břehu řádu johanitů, pozdějším maltézským rytířům. Ti zde postupně vybudovali pevné sídlo, takzvanou komendu: klášter s kostelem, špitál a hospodářské budovy.

Dnes se jedná o Maltézské náměstí, kde objevíte také barokní Nostický palác z druhé poloviny 17. století. Vznikl na místě dřívější zahrady a dvou zbořených domů: U zlatého medvěda a U zelené růže. Dnes palác slouží potřebám ministerstva kultury.

Náměstí zdobí také sousoší svatého Jana Křtitele od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa z roku 1715. Původně přitom tvořilo střed kašny. V domě číslo 480/8 sídlila nejstarší pražská pošta. První zprávy o domě pocházejí z roku 1367, sídlem císařského poštmistra se stal v roce 1610. Od roku 1622 až do roku 1723 zde byla hlavní pošta v Praze.

V domě s podloubím, ve kterém v současnosti funguje Deylova konzervatoř pro zrakově postižené, bydlel na počátku 18. století mecenáš Jan Straka z Nedabylic. Ve druhé polovině 19. století žila v domě Aloisie Němcová, jejíž podivínský život dal domu jméno U Sedmi čertů. Na Maltézském náměstí stojí také Lavička Václava Havla, první u nás, čtvrtá na světě.

Spustit audio
  • Tipy na výlet