Marie Terezie svoji korunovaci v Praze nijak neprožívala, viděla v ní formalitu, kterou musela podstoupit. O české zemi věděla pramálo

11. květen 2023

Císařovna Marie Terezie si české země ani jejich obyvatelstvo příliš neoblíbila. Většinu času trávila ve Vídni, občas zajížděla do Budapešti a Pressburgu, nynější Bratislavy.

V roce 1743 přesto Marie Terezie do hlavního města Čech přijela na svou korunovaci českou královnou. Přestože výslovně nakázala, aby se ceremonie ve svatovítském chrámu obešla bez okázalosti, vyzněla korunovace v provinční Praze pompézně.

Královnu při vjezdu do Prahy doprovázeli jezdci, pážata a kyrysníci. Jízdu královského kočáru taženého šestispřežím doprovázeli hudebníci a trubači. Vlastní korunovaci Marie Terezie nijak neprožívala, viděla v ní víceméně formalitu, kterou musela podstoupit. O české zemi věděla pramálo, představovala pro ni pouze území, které nesměla ztratit. Nádherná zlatá koruna, bohatě posázená safíry, smaragdy, rubíny a perlami, jí připomínala šaškovskou čapku, jak se sama vyjádřila.

Éra její vlády však pro české země znamenala počátek rozvoje rukodělné výroby a později prvních továren. Díky tomu se Čechy postupem času staly nejprůmyslovější zemí celého habsburského mocnářství.

Spustit audio