Menhir u Drahomyšle se jmenuje Zakletý mnich. Proudí jím energie z nitra Země

2. říjen 2018
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Tvář zakletého mnicha

Kámen vysoký 220 centimetrů, který je vztyčený na poli na okraji obce Drahomyšl na Žatecku, vzbuzoval odedávna zájem lidí. Pozoruhodný křemencový menhir se jmenuje Zakletý mnich. Jako významný krajinný prvek je dokonce chráněný zákonem, a tak není radno ho přemisťovat či poškozovat.

K menhiru u Drahomyšle se váže pověst o mladém mnichovi, který se zamiloval a chtěl s dívkou jménem Uršula uprchnout. Ale převor z kláštera je dostihl, mnicha proklel a ten se na místě proměnil v kámen. Z jeho prokletí nakonec obvinili nebohou dívku a upálili ji jako čarodějnici. Dojít k tomu mělo někdy kolem roku 1668. Ovšem kámen zde stojí nepochybně mnohem déle.

Menhir řadí geologové mezi křemence s odhadovaným stářím 25 milionů let. Zajímavé je, že podobné horniny se v okolí nenacházejí. Těleso s váhou kolem 2,2 tuny sem proto muselo být odněkud přemístěno a posléze vztyčeno. Nad zemí se tyčí více než dvěma metry své výšky. Zmiňuje se o něm už roku 1859 Jan Erazim Vocel, autor první české knihy věnované menhirům – Kamenné pomníky pohanských věků.

Menhir jako akupunkturní jehla

O účelu menhirů vzniklo mnoho teorií. Jedna z nejrozšířenějších říká, že se jedná o jakési antény nebo akupunkturní jehly, umístěné do energetických zemských drah. Takto umístěné kameny pak mají schopnost energii nejen přijímat, ale také vysílat a šířit a být ve spojení s dalšími podobnými body. Jiná hypotéza vidí menhiry jako obří akumulátory kosmické energie.

Kámen vysoký 220 centimetrů, který je vztyčený na poli na okraji obce Drahomyšl na Žatecku, vzbuzoval odedávna zájem lidí

Keltští kněží energii těchto magických kamenů využívali k léčení lidí i zvířat, k zasvěcování, ke stimulaci plodin, k obřadům, o jejichž významu a průběhu se dnes můžeme jen dohadovat.

Podle Zdeňka Kloučka z Oblastního muzea v Lounech menhir u Drahomyšle podrobně prozkoumal Ing. Pavel Kozák, který se o podobné kameny dlouhodobě zajímá. A právě on tvrdí, že tento v Čechách druhý nejznámější menhir je starší než menhir u středočeských Klobuk. A prý má i mnohem silnější energetické pole. Vytváří kolem sebe jakousi auru, obranný energetický obal.

Navíc je menhir u Drahomyšle mimořádně fotogenický, a tak zdobí řadu článků i knih o menhirech. V jeho případě se pak ještě podařil i unikátní úřední zásah – na základě zákona č. 114 z roku 92 Sbírky je Zakletý mnich chráněný jako významný krajinný prvek a není radno ho přemisťovat či poškozovat. Ať už věříte na ochranu zákonem nebo energetickou aurou.

Spustit audio