Mladečské jeskyně na Olomoucku ukrývaly po tisíciletí pohřebiště dávných kanibalů

17. březen 2015
Obřad za mrtvého v podání figurín pravěkých lovců pod pamětní deskou Josefa Szombathyho, který je proslavil

Jeskyně u obce Mladeč nedaleko Litovle na Olomoucku patří k hojně navštěvovaným památkám střední Moravy. Lidé tam přijíždějí zejména za krásami krápníkové výzdoby. Povětšinou se teprve až tam dozvědí, že se nacházejí na místě, kde před desítkami tisíc let žili naši pravěcí předci.

Mladečské jeskyně vyhloubila voda ve vápencovém vrchu Třesín. O dutinách v tomto kopci se vědělo již odpradávna, samotná jeskyně však byla objevena až ve dvacátých letech 19. století při stavbě silnice z Mohelnice do Olomouce. Při odkrývání skály pro tvorbu lomu se před užaslými dělníky objevily rozsáhlé podzemní prostory.

Hned u nového vchodu stavebníci objevili lidské ostatky. Domnívali se, že se jedná o kostru obra. Z neznalosti ji tedy odnesli místnímu faráři, který ji pohřbil na neznámém místě. Jak se ovšem později ukázalo, pravděpodobně tak zničili pozůstatky kromaňonského člověka, který právě v Mladečských jeskyních pobýval už před 40 tisíci lety.

Naštěstí se o nálezech kostí brzy dozvěděl i kustod vídeňského muzea Josef Szombathy, a zahájil u Mladče rozsáhlé archeologické výkopy. Četné kosterní pozůstatky lidí a množství kostí zvířat, kostěné i kamenné nástroje i ozdoby pravěkých lovců jsou uloženy v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni dodnes. Právě jejich novodobá analýza potvrdila, že zdejší kromaňonci byli současníky neandrtálských lovců a žili zde již velmi dávno.

Nechybí ani rekonstrukce podoby dávného kromaňonce

Kromaňonci z Mladče mají ještě jeden primát. Jak se ukázalo, je jejich výskyt ve zdejších jeskyních nejsevernějším nálezem ostatků těchto pravěkých lidí v Evropě. Jeskyně jim však nesloužila jako obydlí, ale pravděpodobně jako rituální pohřebiště. Odborníci se domnívají, že zde dokonce mohlo docházet i ke kanibalským rituálům, neboť několik zde nalezených kostí mělo prokazatelně vyjmutý morek.

Vstup do Mladečských jeskyní

Návštěvníci Mladečských jeskyní se mohou hned v prvním podzemním sále, nazývaném Dóm mrtvých seznámit s podobou kromaňonců na jejich figurínách, které vykonávají jakýsi obřad za mrtvého. Další ukázky nálezů z jeskyně jsou pak k vidění ve vstupním sále.

„V letošním nebo v příštím roce bychom rádi expozici věnovanou pravěkým lidem v našich jeskyních ještě rozšířili. Projekt na expozici se již zpracovává,“ prozradila vedoucí správy Mladečských jeskyní Drahomíra Coufalová.


<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m11!1m3!1d1611.2402847898747!2d17.015090299999546!3d49.706879362430094!2m2!1f0!2f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDQyJzI1LjIiTiAxN8KwMDAnNTQuMyJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1426591413169" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>