Mohutné zbytky zdí na kopci u Hamru na Jezeře připomínají středověký hrad Děvín

24. květen 2018
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Hrad byl vystavěn zřejmě ve třech etapách
0:00
/
0:00

Dnes se zastavíme na severu Čech, v Libereckém kraji. Zřejmě v polovině 13. století byl nedaleko dnešního Hamru na Jezeře na kuželovitém kopci založen hrad Děvín. Širokou oblast až k pohraničním hvozdům tehdy vlastnili Markvarticové, ale hrad byl zpočátku nejspíš královský. Podle dochovaných listin byl určitě v rukou Přemysla Otakara II.

Z královských rukou přešel hrad za vlády Václava II., který Děvín spolu s dalšími třemi hrady postoupil roku 1283 Janu z Michalovic. Hrad se tak dostal zpátky do rukou pravděpodobných zakladatelů z rodu Markvarticů, jehož významnou odnoží byl český šlechtický rod Vartenberků. Ti hrad s krátkou přestávkou vlastnili až do začátku 16. století.

Děvín spolu s nedalekou Stráží, Ralskem a Zákupy i vzdálenějším Tolštejnem tvořil děvínské panství. To přikoupil v letech 1510 až 1511 Jan z Vartenberka, což podle archeologa Petra Jenče z Muzea a galerie v České Lípě připomíná do skály vytesaný letopočet 1510 v těsné blízkosti hradu. Jde o druhý nejstarší letopočet zdokumentovaný v pískovcové krajině severních a severovýchodních Čech.

V době panování Vartenberků byl hrad roku 1444 obléhán žitavským vojskem, dobyt však nebyl. Význam hradu začal klesat za vlastnictví Biberštejnů, kteří na něm provedli zřejmě poslední, renesanční úpravy. V následujících letech se majitelé hradu střídali a během třicetileté války zřejmě Švédy pobořený hrad začal pustnout. Centrum panství a sídlo vrchnosti přešlo z Děvína na zámek v Mimoni za vlastnictví Jana Putze z Adlersthurnu.

Na dnešní podobě se podepsal měkký pískovec i těžba rud

Z hradu Děvína se do dnešních dnů dochovaly rozsáhlé zříceniny dokládající jeho monumentálnost. Rekonstrukce původní podoby či alespoň její detailní poznání ale prakticky nejsou možné. Nejen kvůli rozsáhlosti a několika stavebním etapám, ale především kvůli měkkému pískovci, na kterém stavba stojí a z kterého jsou hradní zdi vystavěny.

Hrad stojí na pískovcové skále

Poté, co byl hrad opuštěn, se stal jako řada jiných hradů zdrojem stavebního materiálu. Zdivo se tak na měkkém podloží začalo bortit, čemuž napomohla ještě těžba železné rudy pro nedaleký hamr, který dal později název dnešní obci Hamr na Jezeře. Těžbu železivců dokládá i takzvaná Děvínská štola objevená v podzemí kdysi slavného královského hradu.

Bývalý strážní hrad se stal turisty vyhledávanou památkou již v 19. století. Dnes je hrad kulturní památkou a také součástí přírodní památky Děvín a Ostrý. Zřícenina je volně přístupná.

Spustit audio