Moravská Třebová ukrývá renesanční skvost – latinskou školu popsanou verši z antických děl

7. listopad 2014
Latinská škola v Moravské Třebové

Poblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Moravské Třebové se nachází historická budova latinské školy. Synové měšťanů zde kromě nezbytné matematiky, čtení a psaní v němčině probírali hlavně latinu a řečtinu. Rozuměli tedy dobře veršům z klasických antických děl, vytesaným na deskách nad okny v přízemí.

Obdobou dnešních nástěnek pak byly v učebně se složitou síťovou klenbou klenební konzoly opatřené reliéfně tesanými nápisy. Najdeme mezi nimi jméno učitele Paula Eckelia, datum vzniku školy v roce 1566 a také mravoučná přísloví.

Z Farní ulice vypadá bývalá škola jako nenápadný jednoposchoďový nárožní dům. Ze strany Kostelního náměstí ovšem na první pohled zaujmou nápisy nad okny a vchodem. Jsou v latině a řečtině. Pokud tyto jazyky ovládáte, můžete si je přeložit. My nabízíme jeden za všechny:

„Budovati školy a nešetřiti nákladů na ně, aby byli učitelé,
jejichž pomocí by se žáci vzdělávali,
kteří by učili zdravým pravidlům mládež,
toho je třeba, to je péče milá a bohulibá.“

Odkdy tu budova stojí, nelze přesně říct. První zmínky o ní pocházejí z let 1477 až 1482. Mělo se jednat o dřevěnou budovu u farního kostela. Osudnou se pro ni stal velký požár města v roce 1541. Obnovena byla v kamenné podobě za panování Václava z Boskovic, což byl pravnuk Ladislava z Boskovic, pána, který do města „přivedl“ renesanci a humanismus.

Okno latinské školy v Moravské Třebové

Nová budova měla vzniknout v letech 1560 až 1570, tedy v době renesance. Její pravá krása je zejména uvnitř. Přízemní místnost napravo zdobí nádherná hřebínková klenba. Znalci tvrdí, že je to nejkrásnější renesanční místnost v Moravské Třebové. Známe rok zaklenutí, neboť je vepsán na jedné z konzol, které ukončují hřebínkovou klenbu. Místnost byla zaklenuta roku 1566. Konzoly jsou barevné, plné nápisů.

Škola byla v okolí vyhlášená, žáci se zde učili latině, řečtině, matematice a přírodním vědám. Za vyšším vzděláním odcházeli pak do Vídně, Krakova, Lipska či Wittenberku. Latinská škola byla unikátní i tím, že jiná podobná v okolí neexistovala. Její založení bylo od Boskoviců i diplomatickým krokem, školství totiž patřilo církvi, která si vychovávala svůj dorost. Ladislav z Boskovic byl sám kdysi knězem, přesto za jeho vlády prosperovala měšťanská, tedy světská škola.

Školu nezničilo ani období třicetileté války, kdy město připadlo Karlu z Lichtenštejna. Do školy v této době chodilo asi jen 15 procent dětí z Moravskotřebovska. Přestože v dalším období vznikaly ve města i jiné školy, „latinka“ zůstala. Učilo se v ní i po druhé světové válce. Ještě v 60. letech se tu vyučovaly některé předměty, když sousední škola na Kostelním náměstí nestačila svou kapacitou.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1648.0174642625134!2d16.665190315114824!3d49.75677117305339!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47127384195f864f%3A0x29932057110dd51e!2zS29zdGVsbsOtIG7DoW0uIDI1LCA1NzEgMDEgTW9yYXZza8OhIFTFmWVib3bDoQ!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1415356622684" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>