Na Královské louce v Jihlavě slíbil Ferdinand I. zachování svobod českým stavům

Památník královské přísahy stojí jen pár metrů od břehu řeky Jihlavy
Památník královské přísahy stojí jen pár metrů od břehu řeky Jihlavy

V Jihlavě, v místě, kde teď stojí velký obchodní dům, sídlo hasičů a dětské zábavní centrum, byla v 16. století jen louka. A právě na této louce došlo k historické události evropského významu. Důležitou přísahu tu složil nový český král. Dnes na tomto místě stojí kamenný památník.

„V roce 1527 tudy projížděl průvod Ferdinanda I., tehdejšího rakouského arcivévody,“ říká historik Muzea Vysočiny Jihlava Radim Gonda. Ferdinad I. jel tehdy z Vídně do Prahy, kde měl být korunován českým králem, a v Jihlavě, na hranici Čech a Moravy, ho uvítala delegace českých stavů. Budoucí král na louce přísahal zachovat svobody a výsady země a všech stavů.

Událost je podrobně zaznamenaná v jihlavských kronikách. Uvádí se v nich i to, že budoucí král přijel do Jihlavy o den dřív a s manželkou Annou z rodu Jagellonců přespali ve dvou domech na dnešním Masarykově náměstí. Jedná se o protilehlé rohové domy směrem do ulice Matky Boží. Na jednu jedinou noc byla mezi okny obou domů postavená lávka, aby k sobě mohli manželé přecházet.

Samotný památník má desku z růžového sliveneckého mramoru, která je dnes chráněná mříží. Na ní je latinský nápis, který popisuje akt přísahy. Nad nápisem je vytesaná rakouská orlice. Památník dala postavit jihlavská městská rada rok po smrti Ferdinanda I., v roce 1565. Během let prošel několika opravami. Při té v roce 1859 dostal podstavec s německým nápisem. Poslední restaurace je z roku 2001. Důležitost tehdejší události dokládá nejen památník, ale i přejmenování jihlavské louky na Královskou. Kopec nad loukou, na kterém dnes stojí sídliště, se jmenuje Královský vršek.

Latinský nápis je dobře čitelný

Památník stojí těsně vedle cyklostezky, o pár desítek metrů dál najdete relaxační centrum s dětským, skateboardovým a streetworkovým hřištěm a koupalištěm. Daleko to odtud není ani do centra města, kde na Masarykově náměstí dosud stojí oba domy, ve kterých tehdy královští manželé přenocovali. Jen lávka už mezi nimi samozřejmě není.