Na Mariánském kopci u Králík stojí slavný klášter. A také nahý Pozorovatel

26. březen 2018
Česko – země neznámá

Na Hoře Matky Boží nad městem Králíky se nachází nejen známý barokní poutní areál, ale také moderní umění. Nedaleko tamního kláštera totiž stojí nepřehlédnutelná socha. Vysoký nahý muž. Pozorovatel. A spolu s ním uvidíte z vrcholu Mariánského kopce třeba Orlické hory, Králický Sněžník i Jeseníky.

Socha sice nese oficiální pojmenování Pozorovatel, ale místní lidé jí neřeknou jinak než Franta. Ostatně už na rozcestníku na okraji poutního areálu vás k jeho návštěvě pozve směrovka „Vyhlídka u Franty“.

Nahá mužská postava z pískovce stojí mezi dvěma stélami. Na Mariánském kopci ji ve výšce 766 metrů nad mořem najdete od roku 2005. Jejím autorem je německý výtvarník Karl Emil Wiele.

Plastika vznikla v rámci mezinárodního uměleckého sympozia ART EX. Tato výtvarná setkání probíhala v Králíkách mezi lety 2000 a 2005 za účasti mnoha českých i zahraničních výtvarníků. Každý rok byl věnovaný konkrétnímu materiálu, zejména místnímu mramoru, ale do města se sjížděli i řezbáři a malíři. Umělecké sympozium ART EX 2005 se odehrálo ve znamení pískovce.

Socha Pozorovatele má nadživotní velikost. Stojí na vrcholu hřebene a zamyšleně pozoruje dění v králickém údolí. Téměř třímetrová socha je obrácená čelem k západu a shlíží k městu Králíky. Před sebou má nejjižnější výběžek Orlických hor, takzvanou Bukovohorskou hornatinu s dominantními vrcholy Buková hora a Suchý Vrch. Za zády Pozorovatele se tyčí Jeseníky a pohoří Králického Sněžníku se stejnojmenným vrcholem ve výšce 1 424 metrů nad mořem.

Od Pozorovatele ke klášteru

Mariánskému kopci se kdysi říkalo Lysá Hora. Už v minulosti to bylo známé poutní místo. V roce 1696 na jeho vrcholu králický rodák Tobias Jan Becker, svatovítský kanovník a později také královéhradecký biskup, založil poutní komplex. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vysvěcen v roce 1700. Na hlavním oltáři se od té doby nachází Milostný obraz Panny Marie Sněžné, který je věrnou kopií malby z baziliky Santa Maria Maggiore v Římě.

Pozorovatel sochaře Karla Emila Wiele shlíží z Mariánksého kopce směrem k západu a Orlickým horám

Ve středu Nádvoří Poutníků stojí unikátní Kaple Svatých Schodů, která napodobuje schodiště z hradu Antonia v Jeruzalémě. Po schodišti se za modliteb nebo zpěvů chodí po kolenou, boční schodiště jsou určena k sestupu dolů.

Na počátku 18. století přišli do kláštera bratři řádu servitů a postupně začal růst i počet poutníků. O více než sto let později klášter vyhořel, Hora Matky Boží se pak na dlouho stala domovem bratří řádu redemptoristů. Komunisté následně přeměnili poutní místo v internační tábor duchovních.

V roce 1950 komunistická vláda celý areál pro veřejnost uzavřela. Na poutním místě vznikl internační tábor pro bratry několika řádů, kteří tu byli soustředěni a za státního dozoru museli v areálu a jeho okolí tvrdě pracovat. Někteří z nich tu zůstali až do roku 1965. Dramatické období novodobé historie poutního areálu dnes připomíná Památník obětem internace.

autor: BRA
Spustit audio