Na skalní hrad ve Sloupu v Čechách vystoupáte úzkou průrvou s mnoha schody

17. červen 2015
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Skalní hrad ve Sloupu v Čechách

Hrad, který jako by vyrůstal ze skály. Takových je v Česku víc, ale skalní hrad ve Sloupu v Čechách nedaleko České Lípy v Libereckém kraji má neobyčejné kouzlo. Návštěvníka si získá už samotným přístupem. Pokud si ho chcete prohlédnout, musíte nejprve projít úzkou štěrbinou mezi skalami a vystoupat vysoko po dřevěném schodišti. Zákoutími hradu se můžete projít buď sami, nebo s průvodcem.

Přijdete-li na jižní konec obce, rozevře se před vámi široké ploché údolí s nepřehlédnutelnou dominantou – mohutným skalním blokem, který se stal základem středověkého opevnění. Hrad na 32 metrů vysoké skále postavili asi v 13. století Ronovci.

Ke konci husitských válek se na hradě usídlil loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna. A odtud podnikal loupeživé výpravy do Lužice. V roce 1444 odvetná výprava vojska z Lužice znamenala obléhání hradu, ale dobyt nebyl. O rok později další výprava hrad znovu oblehla, obránce nechala vyhladovět a nakonec jej vypálila.

Skalní hrad ve Sloupu v Čechách

Mikeš během tří let hrad obnovil a ve svých loupeživých výpravách pokračoval. Roku 1455 předal hrad svým synům. Během třicetileté války byl hrad definitivně zničen švédskými vojsky.

V roce 1679 Sloupské panství včetně skály se zbytky hradu získal Ferdinand Hroznata z Kokořova, který se s náboženským zanícením pustil do rozsáhlé přestavby se záměrem vybudovat zde poutní místo s klášterem. Po jeho smrti se jeho velkorysý plán proměnil v obyčejnou poustevnu, kterou v 18. století obývalo postupně šest poustevníků.

Pohádková atmosféra hradu láká i filmaře

Skalní hrad ve Sloupu v Čechách

Z vlastního hradu zůstaly do dnešních dnů zachovány jen zbytky některých prostor a budov, kdysi vytesaných do skály. Převážnou část prohlídkového areálu představují bývalé poustevny, skalní kostel, ambit, kaple, terasy a další objekty, které zde byly uměle vytvořeny v době baroka. Památka se pro veřejnost otevřela již v roce 1827. Do státního seznamu kulturních památek byl zapsán roku 1958.

Pohádková atmosféra hradu láká ovšem nejen výletníky, ale i filmaře. Například v 80. letech se na hradě natáčely některé záběry z pohádky S čerty nejsou žerty. Vidět tu tak můžete třeba „schody do pekla“, po kterých v pohádce scházel Petr Máchal. Říká se jim rytířské a zahlédnout se dají z horní části hradu. Z dalších snímků zde vznikaly třeba Z pekla štěstí 2 nebo televizní pohádky Princezna a písař a Anička s lískovými oříšky.

V nejvrchnějším patře hradu, na temeni skály, poskytuje hlavně v parných letních dnech příjemný stín malý borový háj. Podle kastelána Ivana Volmana je ideální udělat si výlet na hrad v horkém dni. „Je to taková přírodní klimatizace. Když jsou horka, je příjemné být ve vodě, nebo u nás ve skále,“ usmívá se a upozorňuje na úžasné výhledy ze skalních ochozů. Vidět jsou panoramata Lužických hor, hora Klíč, Prácheň a město Nový Bor.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3144.7710616764293!2d14.581992273397704!3d50.73566837536242!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xf1a9d93762a92bc3!2sSkaln%C3%AD+hrad+a+poustevna+Sloup!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1434534070225" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Jaroslava Mannová
Spustit audio