Na Slavíkových ostrovech žijí ohrožení modrásci. Komplikovaně se množí

20. leden 2016
Česko – země neznámá

V Přelouči v Pardubickém kraji vznikly po regulaci Labe v prostoru mezi starým a novým korytem řeky takzvané Slavíkovy ostrovy. Nějaký čas byly zcela nepřístupné, ale po válce se přes Labe postavila lávka a místo se díky ní stalo vyhledávanou rekreační zónou. A také sportovním centrem.

Fungovala zde dokonce i městská plovárna, ale v současnosti skokanské bloky zarůstají mlázím. Na louce v levé části Slavíkových ostrovů se hrávalo ragby. Dodnes tu najdete kynologické cvičiště. Na celém území jsou lavičky a také informační tabule, ze kterých se návštěvník dozví něco i o místní raritě – o modráscích.

Vlhké louky na Slavíkových ostrovech jsou ideálním místem pro život vzácných motýlů - modráska bahenního a modráska očkovaného. Tito motýli jsou vzácní a ohrožení kvůli svému složitému reprodukčnímu procesu.

Svá vajíčka kladou do květů byliny krvavce totenu, za týden se z nich vylíhne housenka, která vyžírá semeník květu. Po dvou nedělích spadne pod rostlinu a bezbranně leží. Čeká na mravence. Láká je vyměšováním látek podobných feromonům mravenců. Pokud leží housenka dál než dva metry od mraveniště, mravenec ji nenajde a ona zahyne. Pokud ji ale včas najde, odnese ji do mraveniště.

Slepé rameno na Slavíkových ostrovech

Tam housenka přezimuje a nevděčně vyžírá mravenčí larvy. Na počátku léta se zakuklí a po dvou týdnech se vylíhne nový motýl. Musí pak velmi rychle opustit mraveniště, protože hrozí, že ho mravenci zabijí. Kvůli tomuto systému rozmnožování byl modrásek bahenní uznán jako druh chráněný Naturou 2000.

Labe lemují javorové a lipové aleje

Podél regulovaného toku Labe jsou vysázené javory. Na podzim mají nádherně zbarvené listy. V jejich korunách žije mnoho dalších chráněných živočichů např. páchník hnědý, o kterém se říká, že skutečně páchne jako staré hadry.

Alej javorů podél Labe

Skrz Slavíkovy ostrovy se táhne lipová alej, kterou vede červená turistická značka - z Přelouče do Semína a Kladrub nad Labem. Na ostrovech rostou také dva státem chráněné duby. Jeden z nich byl dokonce zvolen nejkrásnějším stromem Přeloučska. Najdete tu ale také mnohasetletou rozložitou babyku.

Slavíkovy ostrovy v Přelouči jsou předmětem mnohaletých sporů mezi ekology a zastánci splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic. Nový plavební kanál má totiž vést přímo středem tohoto krásného území. Pokud ke stavbě dojde, Slavíkovy ostrovy zaniknou.

autor: KSA
Spustit audio